wojenny komunizm co to jest
Definicja komunizm wojenny: użytkowana w Rosji radz. w okresie wojny domowej i interwencji obcej.

Czy przydatne?

Definicja Komunizm Wojenny

Co znaczy KOMUNIZM WOJENNY: polityka gosp. użytkowana w Rosji radz. w okresie wojny domowej i interwencji obcej 1918-21. Zakładała pełną mobilizację środków ludności dla wojny, czyli: obligatoryjne dostawy żywności, monopolizację produkcji, scentralizowaną dystrybucję towarów, powszechny wymóg pracy. Spowodowała Zgon z głodu około 5 mln ludzi. Wobec buntów i nieefektywności ustąpiła pola NEP-owi
Słownik Kanał Sueski:
Co znaczy Śródziemne z M. Czerwonym, a tym samym otwierający najkrótszą drogę morską na Bliski i Daleki Wschód, został zbudowany pod kierunkiem F. Lessepsa (otwarty 1869) za kapitał międzynar. finansowego komunizm wojenny.
Słownik Karol Ferdynand Waza:
Co znaczy syn Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki, bp wrocławski od 1625. W 1648 kandydat księcia Jeremiego Wiśniowieckiego na tron Polski. Zrezygnował umożliwiając wybór brata Jana Kazimierza komunizm wojenny.
Słownik Kochanowski Piotr:
Co znaczy wybitny tłumacz Orlanda szalonego L. Ariosta i Goffred, abo Jeruzalem wyzwolona T. Tassa, ogromnych poematów rycerskich wł. renesansu. Jego tłumaczenia wywarły wpływ na postęp pol. epiki komunizm wojenny.

Czym jest komunizm wojenny znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: