komunizm co to jest
Definicja komunizm: głosząca idee budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona.

Czy przydatne?

Definicja Komunizm

Co znaczy KOMUNIZM: doktryna polit. głosząca idee budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona własność prywatna i co za tym idzie, podział na klasy społ. Artystą tej koncepcji był filozof K. Marks, który sformułował radykalną krytykę kapitalizmu i głosił konieczność rewolucji w celu obalenia dominacji kapitalistów. Był także przekonany, Iż w pierwszej fazie komunizmu niezbędne będzie sięgnięcie po terror wobec przeciwników polit. w ramach tak zwany dyktatury proletariatu. Dopiero po unicestwieniu wszystkich tak zwany wrogów ludu stworzenie społeczeństwo komunist., jest to bezklasowe
Słownik Kodyfikacja Prawa:
Co znaczy kolekcja i uporządkowanie istniejących regulaminów prawa komunizm.
Słownik Koc Adam:
Co znaczy legionista, płk, założyciel rządowej sanacyjnej Gazety Polskiej , artysta i szef (1936-37) OZON-u, zwolennik twardego kursu sanacji. Na emigracji zwolennik porozumienia z grupą gen. Sikorskiego komunizm.
Słownik Kronprinz:
Co znaczy tytuł następcy tronu w Prusach, od 1871 w Rzeszy Niem. i w Austrii (do 1918 komunizm.

Czym jest komunizm znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: