komunizm co to jest
Definicja komunizm: głosząca idee budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona.

Czy przydatne?

Definicja Komunizm

Co znaczy KOMUNIZM: doktryna polit. głosząca idee budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona własność prywatna i co za tym idzie, podział na klasy społ. Artystą tej koncepcji był filozof K. Marks, który sformułował radykalną krytykę kapitalizmu i głosił konieczność rewolucji w celu obalenia dominacji kapitalistów. Był także przekonany, Iż w pierwszej fazie komunizmu niezbędne będzie sięgnięcie po terror wobec przeciwników polit. w ramach tak zwany dyktatury proletariatu. Dopiero po unicestwieniu wszystkich tak zwany wrogów ludu stworzenie społeczeństwo komunist., jest to bezklasowe
Słownik Kreml:
Co znaczy stosowana od XVII w. nazwa twierdz budowanych w miastach ruskich. Kreml moskiewski powstał około 1156 jako siedziba książąt Moskwy, później carów ros. Rozbudowany w XV-XVII w komunizm.
Słownik Kozacy Zaporoscy:
Co znaczy powstałe w XVI w. w dolnym biegu Dniepru ze zbiegłych awanturników szlacheckich, chłopów, mieszczan w celu obrony przed czambułami tatar. Z czasem wartość wojsk. kozaków rosła, a ich zależność od komunizm.
Słownik Kropotkin Pietr Aleksiejewicz:
Co znaczy teoretyk anarchizmu komunistycznego, geograf. W młodości jako oficer badał Syberię. Później pod wpływem M. Bakunina i narodników. Od 1876 na emigracji agitował za anarchizmem. Wydawał w Szwajcarii komunizm.

Czym jest komunizm znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: