konfederacja co to jest
Definicja konfederacja: krajów mający wspólne nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II.

Czy przydatne?

Definicja Konfederacja

Co znaczy KONFEDERACJA: 1. związek kilku krajów mający wspólne nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II wojny świat. projektowano na przykład konfederację pol.-czechosł.; 2. w Europie Środk. od XIV w. związek zawarty razem albo oddzielnie poprzez rycerstwo, miasta i duchowieństwo w celu obrony swobód, bezpieczeństwa publicznego i tym podobne; 3. w Polsce XVI-XVIII w. związek szlachty zawiązany w obronie albo przeciw królowi mający wybierane władze. W momencie bezkrólewia zawiązywano k. dla zapewnienia bezpieczeństwa państwu. Sejm konwokacyjny zwoływany poprzez prymasa był skonfederowany; 4. w Rzeczypospolitej związek zawiązany poprzez nieopłacone wojsko domagające się wypłaty żołdu; 5. powszechnie stosowany skrót określający powstałe w 1861 r. na pd. USA nowe kraj Skonfederowane Stany Ameryki Północnej. Zobacz także: wojna secesyjna
Słownik Komisja Europejska:
Co znaczy z pierwszymi wspólnymi organami euro. w tym zwł. EWG. (zobacz integracja europejska). Złożona jest z 20 komisarzy; Francja, RFN, Anglia, Hiszpania i Włochy mają po 2 komisarzy, reszta krajów po 1. Na konfederacja.
Słownik Keynes John:
Co znaczy angielskiego: głośny dzięki książce Ekonomiczne skutki pokoju (1919), gdzie skrytykował rozwiązania przyjęte na paryskiej konferencji pokojowej twierdząc, Iż doprowadzą one do załamania świat konfederacja.
Słownik Krukowiecki Jan:
Co znaczy Nar. w 1831, skrajny konserwatysta; służył w armii austr., franc., Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., uczestnik kampanii napoleońskich 1807-14; po wybuchu stworzenia listopadowego popierał J konfederacja.

Czym jest konfederacja znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: