poczdamska konferencja co to jest
Definicja konferencja poczdamska: 1945-2 VIII 1945 w Poczdamie (na zach. od Berlina) narada.

Czy przydatne?

Definicja Konferencja Poczdamska

Co znaczy KONFERENCJA POCZDAMSKA: obradująca 17 VII 1945-2 VIII 1945 w Poczdamie (na zach. od Berlina) narada przywódców USA, W. Brytanii i ZSRR (H. Trumana, W. Churchilla, potem C. Attlee, i J. Stalina), mająca ostatecznie uregulować porządek międzynar. po zakończeniu II wojny świat. Przywódcy zwycięskich mocarstw zadecydowali na niej między innymi o losach okupowanych Niemiec i swojej polityce na ich terenie. Niemcy miały być poddane demilitaryzacji, denazyfikacji (zniesieniu wpływów nazizmu), demonopolizacji gospodarki, demokratyzacji życia polit. (mówiono więc o "czterech D"). Zatwierdzono podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne: radz., amer., bryt. i franc. Zbrodniarzy wojennych miano oddać pod sąd, ustalono granice terenów oddanych Polsce na Odrze i Nysie Łużyckiej, zadecydowano o przesiedleniu Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier do okupowanych części Niemiec, uzgodniono kwestie odszkodowań wojennych
Słownik Kapitulacja III Rzeszy:
Co znaczy początku 7 V 1945 w kwaterze głównej gen. D. Eisenhowera w Reims, później 8 V 1945 w kwaterze gen. G. Żukowa w Berlinie, w obecności przedstawicieli USA, W. Brytanii i Francji. Działania wojenne konferencja poczdamska.
Słownik Kosygin Aleksiej:
Co znaczy radz. polityk, wicepremier ZSRR od 1940, a od 1964 po N. Chruszczowie nieomal do Zgonu premier. Uległy wobec następnych liderów KPZR: Stalina, Chruszczowa i Breżniewa konferencja poczdamska.
Słownik Kampania Norweska:
Co znaczy wojennych zaczętych poprzez Niemcy 9 IV 1940 celem zajęcia Danii (która poddała się 1. dnia) i Norwegii. Pomimo pomocy alianckiej, przejściowego opanowania poprzez aliantów Narviku, wobec konferencja poczdamska.

Czym jest konferencja poczdamska znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: