poczdamska konferencja co to jest
Definicja konferencja poczdamska: 1945-2 VIII 1945 w Poczdamie (na zach. od Berlina) narada.

Czy przydatne?

Definicja Konferencja Poczdamska

Co znaczy KONFERENCJA POCZDAMSKA: obradująca 17 VII 1945-2 VIII 1945 w Poczdamie (na zach. od Berlina) narada przywódców USA, W. Brytanii i ZSRR (H. Trumana, W. Churchilla, potem C. Attlee, i J. Stalina), mająca ostatecznie uregulować porządek międzynar. po zakończeniu II wojny świat. Przywódcy zwycięskich mocarstw zadecydowali na niej między innymi o losach okupowanych Niemiec i swojej polityce na ich terenie. Niemcy miały być poddane demilitaryzacji, denazyfikacji (zniesieniu wpływów nazizmu), demonopolizacji gospodarki, demokratyzacji życia polit. (mówiono więc o "czterech D"). Zatwierdzono podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne: radz., amer., bryt. i franc. Zbrodniarzy wojennych miano oddać pod sąd, ustalono granice terenów oddanych Polsce na Odrze i Nysie Łużyckiej, zadecydowano o przesiedleniu Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier do okupowanych części Niemiec, uzgodniono kwestie odszkodowań wojennych
Słownik Krzaklewski Marian:
Co znaczy i polit., przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność nieprzerwanie od 1991; lider AWS, współtwórca rządu J. Buzka. Po wyborach 1997 szef klubu parlamentarnego AWS, a w dalszym ciągu ponownie wybrany na konferencja poczdamska.
Słownik Komput:
Co znaczy w Polsce od 1652 etat wojska uchwalany na sejmie konferencja poczdamska.
Słownik Koran:
Co znaczy święta księga islamu zredagowana w VII w., zawiera fundamentalne zasady rel. i moralne. Złożona jest z 114 rozdziałów, tak zwany sur. Stanowi skarb literatury arab konferencja poczdamska.

Czym jest konferencja poczdamska znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: