robotniczego samorządu co to jest
Definicja konferencje samorządu robotniczego: inicjatywy władz PRL, w teorii mające współzarządzać.

Czy przydatne?

Definicja Konferencje Samorządu Robotniczego

Co znaczy KONFERENCJE SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO: utworzone w 1958 z inicjatywy władz PRL, w teorii mające współzarządzać fabrykami, obejmowały poza członkami porady robotn. również przedstawicieli porady zakładowej, administracji i POP, co umożliwiło kontrolę rad poprzez aparat partyjny
Słownik Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów:
Co znaczy organ rządowy powołany w latach PRL koordynujący i nadzorujący działalność różnorodnych ministerstw decyzyjnych w kwestiach gosp konferencje samorządu robotniczego.
Słownik Klerykalizm:
Co znaczy postawa polit. broniąca znaczącej roli religii i Kościoła w życiu publicznym. W skrajnym znaczeniu dążenie duchowieństwa do kontroli nad życiem osób świeckich konferencje samorządu robotniczego.
Słownik Kufstein:
Co znaczy dolinie rz. Inn; jedno z najcięższych austr. więzień polit. (w średniow. zamku); więziono tam uczestników wyprawy J. Zaliwskiego, spisków galic. lat 30. i 40. XIX w., powstańców 1846 i 1848 konferencje samorządu robotniczego.

Czym jest konferencje samorządu znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: