wiedeński kongres co to jest
Definicja kongres wiedeński: władcy i ministrowie 16 krajów euro. walczących z Napoleonem; zwołany.

Czy przydatne?

Definicja Kongres Wiedeński

Co znaczy KONGRES WIEDEŃSKI: wzięli w nim udział władcy i ministrowie 16 krajów euro. walczących z Napoleonem; zwołany z inicjatywy Rosji, Anglii, Austrii i Prus. Celem było przeprowadzenie zmian ustrojowych (wg zasady legitymizmu) i terytorialnych (wg zasady równowagi sił) po pokonaniu Napoleona; starano się przywrócić odpowiednio z zasadą restauracji i legitymizmu trony władcom obalonym poprzez rewolucję franc. i wojny napoleońskie; główne postanowienia: powołanie Związku Niemieckiego pod przewodnictwem Austrii; zwiększenie terytorium Prus o część Saksonii, Nadrenię i Westfalię, połączenie Belgii z Holandią, zagwarantowanie Szwajcarii wieczystej neutralności; z większości terytorium Księstwa Warsz. utworzono Królestwo Pol. połączone unią personalną z Rosją; część jako Ogromne Księstwo Poznańskie włączono do Prus, okręg wielicki włączono do Austrii; z Krakowa i okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską
Słownik Kultura Masowa:
Co znaczy ustalenie oznaczające wszelakie formy jednolitej kultury użytkowanej poprzez ogromne masy odbiorców, albo zwyczajnie treści przekazywane w drugiej połowie XX w. poprzez środki masowego przekazu kongres wiedeński.
Słownik Kontestacja:
Co znaczy demonstracyjny sprzeciw na przykład młodzieży w 1968 wobec dotychczasowych form życia publicznego Europy Zach kongres wiedeński.
Słownik Kutrzeba Tadeusz:
Co znaczy oficer austr., od 1918 w wojsku polskim. W wojnie 1920 szef sztabów na początku dywizji, później armii i frontu. W dalszym ciągu wykładowca Wyższej Szkoły Sztabu Generalnego. 1924-1926 zast. Szefa kongres wiedeński.

Czym jest kongres wiedeński znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: