konkordat co to jest
Definicja konkordat: pomiędzy Stolicą Apostolską jako podmiotem prawa międzynar. a danym krajem.

Czy przydatne?

Definicja Konkordat

Co znaczy KONKORDAT: umowa zawierana pomiędzy Stolicą Apostolską jako podmiotem prawa międzynar. a danym krajem, regulująca relacje pomiędzy władzą świecką a czynnikami kościelnymi na jego terytorium
Słownik Korona Św. Wacława:
Co znaczy korona królów czes. Nazwą K.św.W. określano państwa podległe królom czes.: Czechy, Morawy, Śląsk (od poł. XVIII w. Śląsk Cieszyński), Łużyce konkordat.
Słownik Karta 77:
Co znaczy ugrupowanie opozycyjne w Czechosłowacji, powołane do życia 1 I 1977 jako ruch obrony praw człowieka. Zobacz także Vaclav Havel konkordat.
Słownik Kolektywizacja Rolnictwa:
Co znaczy oznaczająca przymusowe tworzenie od 1928 kołchozów , a więc spółdzielni produkcyjnych, i sowchozów , a więc państwowych gospodarstw rolnych, jako fundamentalnych jednostek gosp. na wsi. Oznaczało to konkordat.

Czym jest konkordat znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: