konserwatyzm co to jest
Definicja konserwatyzm: polit., dążąca do zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się.

Czy przydatne?

Definicja Konserwatyzm

Co znaczy KONSERWATYZM: ideologia społ.-polit., dążąca do zachowania istniejącego porządku społ.; k. rozpoczął się kształtować u schyłku XVIII w. pod wpływem doświadczeń rewolucji franc.; gł. artysty myśli konserwatywnej: E. Burke, J. de Maistre, K.L. von Haller; w XIX w. k. rozwijał się jako reakcja na radykalne ruchy społ. i polit.; konserwatyści zwracali uwagę na rolę tradycji, hierarchii społ. i wartości rel.; w Polsce myśl konserwatywna zaczęła rozwijać się u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej i w epoce napoleońskiej (J.K. Szaniawski); po 1831 gł. przedstawiciele k. to A.Z. Helcel, P. Popiel, A. Wielopolski; idee skrajnie zachowawcze głosił H. Rzewuski, nurt liberalno-konserwatywny reprezentował A.J. Czartoryski; odpowiedzią na upadek stworzenia styczniowego był program stańczyków; spory wpływ na pol. myśl konserwatywną miał brak państwa (część konserwatystów opowiadała się za ugodą z zaborcą)
Słownik Komitet Obywatelski Przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność":
Co znaczy powołany 18 XII 1988 poprzez grono 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę, które miały poprowadzić rokowania z władzami PRL konserwatyzm.
Słownik Kania Stanisław:
Co znaczy od 1945 w PPR, a w dalszym ciągu w PZPR. Pracownik aparatu partyjnego wysokiego szczebla. W 1980/81 jako I sekr. KC PZPR dążył do pokojowego rozwiązania konfliktów pomiędzy władzami PRL i konserwatyzm.
Słownik Komitet Centralny Narodowy:
Co znaczy kierownictwo obozu Czerwonych, wyłonione w V 1862 z Komitetu Miejskiego; prowadził przygotowania do stworzenia: rozbudował organizację konspiracyjną, wyznaczył podatek nar., powołał policję nar.; w konserwatyzm.

Czym jest konserwatyzm znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: