warszawskiego księstwa co to jest
Definicja konstytucja Księstwa Warszawskiego: polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Co znaczy KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO: opracowana na polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając prawa polit. dla ludzi zamożnych i przedstawicieli inteligencji (dekret z 19 XI 1808 zawieszał na 10 lat prawa obywatelskie ludności żyd.) i wolności osobistej (znosiła poddaństwo chłopów bez rozstrzygnięcia prawa własności gospodarstw chłopskich dekret grudniowy); władzę sprawował książę warsz. przy użyciu rządu (prezes, 5 ministrów resortowych i min. stanu); dwuizbowy sejm (izba poselska i senat) miał ograniczone kompetencje ustawodawcze (w kwestiach podatkowych, zmiany w prawach cywilnych i karnych i w systemie menniczym), prawo wyborcze prócz szlachty mieli bogaci mieszczanie, chłopi, inteligencja i zasłużeni żołnierze; w skład izby poselskiej wybieranej na 9 lat wchodziło 60 (od 1809 - 100) deputowanych wybieranych na sejmikach powiatowych poprzez szlachtę posiadającą i 40 (od 1809 - 66) wybieranych na zgromadzeniach gminnych w miastach poprzez właścicieli majątków i inteligencję; senatorzy mianowani byli dożywotnio
Słownik Kodyfikacja Prawa:
Co znaczy kolekcja i uporządkowanie istniejących regulaminów prawa konstytucja księstwa warszawskiego.
Słownik Karol VI:
Co znaczy cesarz z dyn. Habsburgów od 1711; kandydat do tronu hiszp. (1701-14), uzyskał posiadłości we Włoszech i Niderlandy Hiszp. Nie mając męskiego następcy przeprowadził w Europie uznanie tak zwany sankcji konstytucja księstwa warszawskiego.
Słownik Konferencja Waszyngtońska:
Co znaczy 1921 - II 1922, a celem jej było rozwiązanie problemu wyścigu zbrojeń morskich po I wojnie świat. i uporządkowanie spraw Dalekiego Wschodu. Zwołano ją z inicjatywy USA zaniepokojonych ekspansją konstytucja księstwa warszawskiego.

Czym jest konstytucja Księstwa znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: