warszawskiego księstwa co to jest
Definicja konstytucja Księstwa Warszawskiego: polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Co znaczy KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO: opracowana na polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając prawa polit. dla ludzi zamożnych i przedstawicieli inteligencji (dekret z 19 XI 1808 zawieszał na 10 lat prawa obywatelskie ludności żyd.) i wolności osobistej (znosiła poddaństwo chłopów bez rozstrzygnięcia prawa własności gospodarstw chłopskich dekret grudniowy); władzę sprawował książę warsz. przy użyciu rządu (prezes, 5 ministrów resortowych i min. stanu); dwuizbowy sejm (izba poselska i senat) miał ograniczone kompetencje ustawodawcze (w kwestiach podatkowych, zmiany w prawach cywilnych i karnych i w systemie menniczym), prawo wyborcze prócz szlachty mieli bogaci mieszczanie, chłopi, inteligencja i zasłużeni żołnierze; w skład izby poselskiej wybieranej na 9 lat wchodziło 60 (od 1809 - 100) deputowanych wybieranych na sejmikach powiatowych poprzez szlachtę posiadającą i 40 (od 1809 - 66) wybieranych na zgromadzeniach gminnych w miastach poprzez właścicieli majątków i inteligencję; senatorzy mianowani byli dożywotnio
Słownik Krzyżanowski Seweryn:
Co znaczy działacz niepodl.; w latach 1808-11 walczył w szeregach Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii; uczestnik kampanii 1813-14; 1821 wstąpił do Tow. Patriotycznego; po uwięzieniu W. Łukasińskiego jeden z konstytucja księstwa warszawskiego.
Słownik Karadžić Vuk Stefanović:
Co znaczy serb. językoznawca i etnograf, artysta współcz. serb.-chorw. języka literackiego wprowadzonego około 1850 konstytucja księstwa warszawskiego.
Słownik Komunizm:
Co znaczy głosząca idee budowy społeczeństwa egalitarnego, gdzie zostaje zniesiona własność prywatna i co za tym idzie, podział na klasy społ. Artystą tej koncepcji był filozof K. Marks, który sformułował konstytucja księstwa warszawskiego.

Czym jest konstytucja Księstwa znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: