kwietniowa konstytucja co to jest
Definicja konstytucja kwietniowa: nadrzędność państwa i czołową rolę prezydenta wybieranego na 7.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja Kwietniowa

Co znaczy KONSTYTUCJA KWIETNIOWA: podkreślała nadrzędność państwa i czołową rolę prezydenta wybieranego na 7 lat w głosowaniu powszechnym. Prezydent mianował premiera i rząd, mógł rozwiązywać sejm i senat, był zwierzchnikiem sił zbrojnych, mógł wydawać dekrety z mocą ustawy. Odpowiadał tylko "przed Bogiem i historią". Nowa ordynacja wyborcza ograniczała prawo zgłaszania kandydatów na posłów do Zgromadzeń Wyborczych złożonych z osób typowanych poprzez obóz rządzący. Sejm wybierany był w wyborach powszechnych, sekretnych, równych i bezpośrednich, lecz 1/3 senatu mianowana poprzez prezydenta
Słownik Kampania Rosyjska 1812:
Co znaczy Francją i jej sojusznikami a Rosją; w ogólnej liczbie około 500 tys. żołnierzy armii Napoleona (tak zwany Ogromnej Armii) w wojnie wzięło udział 100 tys. żołnierzy pol.; mimo zajęcia Moskwy konstytucja kwietniowa.
Słownik Klasztor:
Co znaczy miejsce zamieszkiwania wspólnoty zakonnej rządzącej się jedną regułą, obejmuje kompleks budowli mieszkalnych, kultowych i gosp konstytucja kwietniowa.
Słownik Krzyżanowski Seweryn:
Co znaczy działacz niepodl.; w latach 1808-11 walczył w szeregach Legii Nadwiślańskiej w Hiszpanii; uczestnik kampanii 1813-14; 1821 wstąpił do Tow. Patriotycznego; po uwięzieniu W. Łukasińskiego jeden z konstytucja kwietniowa.

Czym jest konstytucja kwietniowa znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: