oktrojowana konstytucja co to jest
Definicja konstytucja oktrojowana: narzucona poprzez monarchę (z fr. octroyer - nadać). Termin.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja Oktrojowana

Co znaczy KONSTYTUCJA OKTROJOWANA: konstytucja narzucona poprzez monarchę (z fr. octroyer - nadać). Termin stosowany zwł. w epoce Wiosny Ludów
Słownik Kraj Przylądkowy:
Co znaczy na skrajnym pd. krańcu Afryki, odkryte w XV w. poprzez Portugalczyków, od 1652 kolonia hol., kolonizowana poprzez hol. chłopów, zwanych Burami. W 1806 pozyskana poprzez Anglików, od 1910 w ramach konstytucja oktrojowana.
Słownik Konferencja Jałtańska:
Co znaczy trójki (W. Churchilla, F.D. Roosevelta i J. Stalina) odbyta w Jałcie na Krymie 4-11 II 1945, która ostatecznie zadecydowała o podziale pobitych Niemiec na strefy okupacyjne ogromnych mocarstw i o konstytucja oktrojowana.
Słownik Katorga:
Co znaczy pracy i osiedlenia w wyznaczonych miejscach; stosowano ją w Rosji carskiej wobec więźniów polit. i kryminalnych; połączona z zesłaniem na Sybir; w Królestwie Pol. użytkowana wobec działaczy niepodl konstytucja oktrojowana.

Czym jest konstytucja oktrojowana znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: