konstytucja co to jest
Definicja konstytucja PRL: Sejm Ustawodawczy 22 VII 1952, wzorowana na konstytucji radz. z 1936.

Czy przydatne?

Definicja Konstytucja Prl

Co znaczy KONSTYTUCJA PRL: uchwalona poprzez Sejm Ustawodawczy 22 VII 1952, wzorowana na konstytucji radz. z 1936, była w pierwszej kolejności dokumentem ideologicznym i polit. Ustrój Polski określała jako "demokrację ludową". Znosiła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Najwyższym organem władzy państwowej miał być sejm wybierany co 4 lata w wyborach powszechnych, sekretnych, równych i bezpośrednich. Prawo wyborcze aktywne przyznawano od 18 roku życia. Kandydatów na posłów miały zgłaszać "organizacje polityczne i socjalne". Rolę kolegialnego prezydenta miała sprawować Porada Państwa. Ona to zarządzała wybory do sejmu, wydawała dekrety z mocą ustawy, ustalała wykładnię ustaw, powoływała prokuratora generalnego PRL, ratyfikowała umowy międzynar., mogła wprowadzić "stan wojenny". Organami władzy państwowej w terenie miały być porady narodowe szczebli wojewódzkich, powiatowych i niższych. Sejm teoretycznie powoływał rząd. Nie określono zasad odpowiedzialności ministrów. Bardzo szeroko określono prawa obywateli w tym wolności religii, słowa, zgromadzeń, zrzeszania się, jednak w praktyce była to fikcja, tym bardziej Iż tworzenie zrzeszeń godzących w porządek prawny PRL było zabronione. K. PRL była wielokrotnie nowelizowana, między innymi 7 IV 1989 w ramach przemian polit. w Polsce po "okrągłym stole" i 17 IV 1992 (tak zwany mała konstytucja, uchylająca k. z 1952)
Słownik Kotzebue Paweł:
Co znaczy namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875 włączył diecezję chełmską do Kościoła konstytucja prl.
Słownik Katon Starszy, Zw. Też Cenzor:
Co znaczy mówca i poeta, zacięty wróg Kartaginy (z wyjątkiem tematu, każde z przemówień w senacie kończył słynnym: a oprócz tego uważam, Iż Kartaginę należy zniszczyć ). Propagował tradycyjną, surową konstytucja prl.
Słownik Korona Św. Wacława:
Co znaczy korona królów czes. Nazwą K.św.W. określano państwa podległe królom czes.: Czechy, Morawy, Śląsk (od poł. XVIII w. Śląsk Cieszyński), Łużyce konstytucja prl.

Czym jest konstytucja PRL znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: