stanław kopański co to jest
Definicja Kopański Stanisław: w wojsku pol. w Rosji, od 1918 w Wojsku Polskim walczył o Lwów i.

Czy przydatne?

Definicja Kopański Stanisław

Co znaczy KOPAŃSKI STANISŁAW: generał pol. W 1917 w wojsku pol. w Rosji, od 1918 w Wojsku Polskim walczył o Lwów i Wilno. Po kampanii wrześniowej we Francji. 1940 zorganizował Brygadę Strzelców Karpackich i dowodził nią w walkach w Afryce Pn.; 1943-45 szef Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych. Później w W. Brytanii
Słownik Konarski Szymon:
Co znaczy emisariusz, radykalny demokrata; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związał się z J. Lelewelem, w 1833 uczestniczył w wyprawie J. Zaliwskiego, w 1835 w Galicji; współorganizator Stow kopański stanisław.
Słownik Kalendarz Gregoriański:
Co znaczy zwany k. nowego stylu, wprowadzony w 1582 z inicjatywy papieża Grzegorza XIII, poprawiono w nim błąd k. juliańskiego; etapowo przyjął się w całej Europie kopański stanisław.
Słownik Kant Immanuel:
Co znaczy najwybitniejszych filozofów Europy nowoż. Artysta kierunku zw. krytycyzmem teoriopoznawczym. Główne prace Krytyka czystego rozumu, Uzasadnienie metafizyki moralności, Krytyka praktycznego rozumu kopański stanisław.

Czym jest Kopański Stanisław znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: