koran co to jest
Definicja Koran: islamu zredagowana w VII w., zawiera fundamentalne zasady rel. i moralne. Złożona.

Czy przydatne?

Definicja Koran

Co znaczy KORAN: święta księga islamu zredagowana w VII w., zawiera fundamentalne zasady rel. i moralne. Złożona jest z 114 rozdziałów, tak zwany sur. Stanowi skarb literatury arab
Słownik Koronacja:
Co znaczy ceremonia przekazania władcy insygniów królewskich na symbol jego pozycji wobec poddanych i innych monarchów koran.
Słownik Komornicy:
Co znaczy bezrolna ludność chłopska; w XIX w. część z nich stała się robotnikami rolnymi na folwarkach albo u bogatych chłopów, część przeniosła się do miast koran.
Słownik Konarski Szymon:
Co znaczy emisariusz, radykalny demokrata; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji związał się z J. Lelewelem, w 1833 uczestniczył w wyprawie J. Zaliwskiego, w 1835 w Galicji; współorganizator Stow koran.

Czym jest Koran znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: