paweł kotzebue co to jest
Definicja Kotzebue Paweł: namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator.

Czy przydatne?

Definicja KOTZEBUE PAWEŁ

Co znaczy KOTZEBUE PAWEŁ: gen. ros.; po Zgonu namiestnika F. Berga w latach 1874-80 pierwszy generał-gubernator Królestwa Pol.; przeprowadził likwidację Kościoła unickiego (greckokatolickiego), w 1875 włączył diecezję chełmską do Kościoła prawosławnego; kontynuował rusyfikację administracji, sądownictwa i szkolnictwa
Słownik Kompendium:
Co znaczy podręczny zestaw fundamentalnych informacje z jakiejś dziedziny wiedzy; w średniow. bardzo popularne kotzebue paweł co to jest.
Słownik Konstytuanta:
Co znaczy skrótowo określano ciała prawodawcze, których kluczowym celem było opracowanie konstytucji. W najwyższym stopniu znana w historii była Konstytuanta (formalnie Konstytucyjne Zebranie Narodowe kotzebue paweł definicja.
Słownik Komitet Ocalenia Publicznego:
Co znaczy organ wykonawczy parlamentu, powołany w III 1793; kierował polityką wewn. i zagr. Francji; przystosował gospodarkę do potrzeb wojny, wprowadził powszechne, bezpłatne nauczanie; wobec przeciwników kotzebue paweł co znaczy.

Czym jest Kotzebue Paweł znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: