porozumiewawcza komja krajowa co to jest
Definicja Krajowa Komisja Porozumiewawcza: utworzenia centralnych władz NSZZ Solidarność 17 IX 1980.

Czy przydatne?

Definicja Krajowa Komisja Porozumiewawcza

Co znaczy KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA: działała od chwili utworzenia centralnych władz NSZZ "Solidarność" 17 IX 1980 jako najwyższy organ związku z L. Wałęsą na czele
Słownik Konstantyn Wielki:
Co znaczy początkowo współrządził z Licyniuszem (władcą wsch. części), lecz po pokonaniu go w 324 stał się jedynowładcą. W 313 wprowadził tolerancję wobec chrześcijaństwa, któremu sprzyjał, na co miało krajowa komisja porozumiewawcza.
Słownik "Księża Patrioci":
Co znaczy duchownych manipulowana poprzez komunist. władze bezpieczeństwa drogą szantażu w celu rozbicia Kościoła katol. w Polsce. Ruch zapoczątkowany w 1949 był mocny w latach terroru stalinowskiego. Po 1956 krajowa komisja porozumiewawcza.
Słownik Kronenberg Leopold:
Co znaczy przemysłowiec, polityk, lider Białych; pochodził z rodz. żyd.; w 1859 przejął Gazetę Codzienną , która miała propagować idee liberalne i łagodzić antagonizm pol.-żyd.; odegrał czołową rolę w krajowa komisja porozumiewawcza.

Czym jest Krajowa Komisja znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: