narodowa rada krajowa co to jest
Definicja Krajowa Rada Narodowa: komunistów w noc 31 XII 1943/1 I 1944 w Warszawie porada, do.

Czy przydatne?

Definicja Krajowa Rada Narodowa

Co znaczy KRAJOWA RADA NARODOWA: utworzona poprzez komunistów w noc 31 XII 1943/1 I 1944 w Warszawie porada, do której wchodzili w okolicy PPR, ekipa Robotnicza PPS i lewicy ludowej. Przewodniczący B. Bierut. Program jej przewidywał reformę rolną, nacjonalizację przemysłu i banków, ścisłą współpracę z ZSRR. W maju 1944 uznana poprzez Stalina za reprezentację narodu pol. Jej siłą zbrojną miała być Armia Ludowa, później ludowe Wojsko Polskie. Jako swój organ wykonawczy powołała PKWN (VII 1944), później Rząd Tymczasowy (31 XII 1944), nareszcie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (28 VI 1945). Istniała do 19 I 1947, a więc do wyborów Sejmu Ustawodawczego
Słownik Konferencja Jałtańska:
Co znaczy trójki (W. Churchilla, F.D. Roosevelta i J. Stalina) odbyta w Jałcie na Krymie 4-11 II 1945, która ostatecznie zadecydowała o podziale pobitych Niemiec na strefy okupacyjne ogromnych mocarstw i o krajowa rada narodowa.
Słownik Klerykalizm:
Co znaczy postawa polit. broniąca znaczącej roli religii i Kościoła w życiu publicznym. W skrajnym znaczeniu dążenie duchowieństwa do kontroli nad życiem osób świeckich krajowa rada narodowa.
Słownik Konstytucja Księstwa Warszawskiego:
Co znaczy polecenie i podpisana poprzez Napoleona 22 VII 1807, wzorowana na konstytucji Francji napoleońskiej; wprowadzała zasadę równości wobec prawa, zastrzegając prawa polit. dla ludzi zamożnych i krajowa rada narodowa.

Czym jest Krajowa Rada Narodowa znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: