kraszewski józef ignacy pseud co to jest
Definicja Kraszewski Józef Ignacy, pseud. Bogdan Bolesławita: działacz polit.; 1830 uczestnik.

Czy przydatne?

Definicja Kraszewski Józef Ignacy, Pseud. Bogdan Bolesławita

Co znaczy KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, PSEUD. BOGDAN BOLESŁAWITA: poeta, dziennikarz, działacz polit.; 1830 uczestnik konspiracji przedpowstaniowej, w latach 1830-32 więziony; w 1841-52 wydawał "Atheneum"; 1859-62 red. "Gazety Codziennej" w Warszawie (od 1861 "Gazeta Polska"), opowiadał się za liberalizacją stosunków społ.-gosp. w Królestwie Pol.; I 1863 w niebezpieczeństwie aresztowaniem wyjechał do Drezna, utrzymywał kontakty z państwem, w szczególności z Galicją, ostro piętnował konserwatystów i lojalistów; 1883 aresztowany poprzez władze niem. za współpracę z wywiadem franc.; skazany w 1884 na 3,5 roku twierdzy, w 1885 zwolniony z racji na niedobry stan zdrowia, wyjechał do Włoch i Szwajcarii; od 1872 czł. Akademii Zdolności, w 1882 inicjator i współzałożyciel Macierzy Pol. we Lwowie; autor powieści hist. (cykl 29 powieści poświęconych dziejom Polski od czasów najdawniejszych po w. XVIII) i powieści społ.-obyczajowych
Słownik Konwoje:
Co znaczy statków wprowadzony w okresie I wojny świat., a użytkowany także w okresie II wojny świat. celem ochrony transportów wojsk. i żeglugi handlowej. Ekipa statków płynęła wspólnie pod ochroną okrętów kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.
Słownik Koło Polskie W Berlinie:
Co znaczy pol.; 1. w sejmie pruskim (Landtag) od 1849 do I wojny świat.; liczyło 12-27 posłów, którzy zobowiązani byli do jednolitego głosowania; broniło pol. praw nar., najwybitniejsi działacze: K. Kantak, K kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.
Słownik Kserkses:
Co znaczy od 485 przed naszą erą władca pers. z dyn. Achemenidów, syn Dariusza I Wielkiego, organizator nieudanych wypraw na Grecję ( wojny perskie), budowniczy wspaniałego pałacu w Persepolis kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.

Czym jest Kraszewski Józef Ignacy znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: