kraszewski józef ignacy pseud co to jest
Definicja Kraszewski Józef Ignacy, pseud. Bogdan Bolesławita: działacz polit.; 1830 uczestnik.

Czy przydatne?

Definicja Kraszewski Józef Ignacy, Pseud. Bogdan Bolesławita

Co znaczy KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY, PSEUD. BOGDAN BOLESŁAWITA: poeta, dziennikarz, działacz polit.; 1830 uczestnik konspiracji przedpowstaniowej, w latach 1830-32 więziony; w 1841-52 wydawał "Atheneum"; 1859-62 red. "Gazety Codziennej" w Warszawie (od 1861 "Gazeta Polska"), opowiadał się za liberalizacją stosunków społ.-gosp. w Królestwie Pol.; I 1863 w niebezpieczeństwie aresztowaniem wyjechał do Drezna, utrzymywał kontakty z państwem, w szczególności z Galicją, ostro piętnował konserwatystów i lojalistów; 1883 aresztowany poprzez władze niem. za współpracę z wywiadem franc.; skazany w 1884 na 3,5 roku twierdzy, w 1885 zwolniony z racji na niedobry stan zdrowia, wyjechał do Włoch i Szwajcarii; od 1872 czł. Akademii Zdolności, w 1882 inicjator i współzałożyciel Macierzy Pol. we Lwowie; autor powieści hist. (cykl 29 powieści poświęconych dziejom Polski od czasów najdawniejszych po w. XVIII) i powieści społ.-obyczajowych
Słownik Kanał Panamski:
Co znaczy Atlantyk i Pacyfik poprzez Przesmyk Panamski. Budowę środkami finansowymi międzynar. konsorcjum rozpoczął franc. przedsiębiorca F. Lesseps w 1881, jednak na skutek bankructwa tej firmy musiał ją 1889 kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.
Słownik Kopański Stanisław:
Co znaczy w wojsku pol. w Rosji, od 1918 w Wojsku Polskim walczył o Lwów i Wilno. Po kampanii wrześniowej we Francji. 1940 zorganizował Brygadę Strzelców Karpackich i dowodził nią w walkach w Afryce Pn.; 1943 kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.
Słownik Konfederacja:
Co znaczy krajów mający wspólne nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II wojny świat. projektowano na przykład konfederację pol.-czechosł.; 2. w Europie Środk. od XIV w. związek zawarty razem albo kraszewski józef ignacy, pseud. bogdan bolesławita.

Czym jest Kraszewski Józef Ignacy znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: