krukowiecki co to jest
Definicja Krukowiecki Jan: Nar. w 1831, skrajny konserwatysta; służył w armii austr., franc.

Czy przydatne?

Definicja Krukowiecki Jan

Co znaczy KRUKOWIECKI JAN: gen., prezes Rządu Nar. w 1831, skrajny konserwatysta; służył w armii austr., franc., Księstwa Warsz. i Królestwa Pol., uczestnik kampanii napoleońskich 1807-14; po wybuchu stworzenia listopadowego popierał J. Chłopickiego; od 3 III 1831 gubernator Warszawy, zwalczał Towarzystwo Patriotyczne (2) i rywalizował z J. Skrzyneckim; 17 VIII 1831 wybrany na prezesa Rządu Nar., przeciwnik kontynuowania stworzenia
Słownik Komitet Oporu Społecznego:
Co znaczy organizacja opozycji demokr. w latach stanu wojennego 1982-89 i czasopismo KOS ukazujące się poza cenzurą krukowiecki jan.
Słownik "Krytyka":
Co znaczy kwartalnik politologiczno--hist. o orientacji liberalnej, ukazujący się poza cenzurą w PRL od 1978 krukowiecki jan.
Słownik Konflikt Chińsko-Indyjski:
Co znaczy starcia zbrojne na granicy chiń.-ind. na tle sporów terytorialnych. Chiny wystąpiły jako agresor siłą opanowując sporne terytorium w Kaszmirze krukowiecki jan.

Czym jest Krukowiecki Jan znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: