berlińskie kryzysy co to jest
Definicja kryzysy berlińskie: wyjątkowego statusu Berlina i opanowania Berlina Zach. poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Kryzysy Berlińskie

Co znaczy KRYZYSY BERLIŃSKIE: próby likwidacji wyjątkowego statusu Berlina i opanowania Berlina Zach. poprzez komunistów drogą blokady gosp. i komunikacyjnej podejmowane z inspiracji ZSRR. W 1948 powodem była reforma walutowa w zach. strefach okupacyjnych i przygotowania do utworzenia odrębnych Niemiec zach. poprzez USA, Anglię i Francję. Blokada dróg lądowych do Berlina poprzez ZSRR zmusiła USA do zorganizowania gigantycznego mostu powietrznego celem zaopatrywania wojsk sojuszniczych i ludności cywilnej miasta. Po kilku miesiącach Rosjanie znieśli blokadę. Przyczyną drugiego kryzysu, którego szczytowym punktem stała się budowa muru berlińskiego w nocy 12/13 VIII 1961, był masowy odpływ ludności z NRD obejmujący w latach 1947-61 2,7 mln osób
Słownik Komornik:
Co znaczy książęcy w Polsce XI-XII w. pełniący różnorodne wymagania bądź przedstawiciel ludności służebnej powoływanej do szczególnych posług; 2. w XII-XIV w. urzędnik sądowy odpowiedzialny za porządek obrad kryzysy berlińskie.
Słownik Kolonializm:
Co znaczy zmierzająca do anektowania i eksploatacji terytoriów zamorskich zamieszkałych poprzez ludność znajdującą się najczę- ściej na niższym poziomie rozwoju społ. i gosp. Szczytowy moment k. świat kryzysy berlińskie.
Słownik Koniecpolski Stanisław:
Co znaczy hetman w. kor. (od 1632), jeden z najwybitniejszych wodzów pol. XVII w., walczył z królem szwedz. Gustawem Adolfem (1627-29), Tatarami (1624, 1644). Zwolennik modernizacji armii koronnej kryzysy berlińskie.

Czym jest kryzysy berlińskie znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: