krzyżacy co to jest
Definicja Krzyżacy: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zał. w.

Czy przydatne?

Definicja Krzyżacy

Co znaczy KRZYŻACY: prawdziwa nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zał. w 1190, w 1198 przekształcony w zakon rycerski. Nazwa K. pochodzi od czarnych krzyży na białych płaszczach zakonników. Po krucjatach K. w 1211 osiedli na Węgrzech, skąd wypędzeni znaleźli w 1226 schronienie w Polsce na nadanej im poprzez Konrada Mazowieckiego ziemi chełmińskiej. Wkrótce połączyły się z nimi dwa zakony rycerskie: bracia dobrzyńscy (1235) i kawalerowie mieczowi (1237). Do 1283 na podbitych terytoriach pogańskich (zwł. Prusów) założyli kraj zakonne, prowadzące agresywną politykę wobec Polski i Litwy. W 1308 zdobyli Pomorze Gdańskie, co rozpoczęło pasmo wojen pol.-krzyżackich: 1327-32 ( bitwa pod Płowcami) K. zajęli Kujawy i ziemię dobrzyńską, zwrócone w 1343 na mocy pokoju w Kaliszu; 1409-11 tak zwany ogromna wojna ( bitwa pod Grunwaldem), pomimo zawarcia pokoju w Toruniu (1411) walki trwały nadal aż do pokoju zawartego nad jez. Mielno w 1422; 1454-66 wojna trzynastoletnia; 1519-21 - ostatnia wojna zakończona pokojem w 1525. W XIV w. władcy pol. próbowali odzyskać zagarnięte poprzez K. tereny na drodze tak zwany mechanizmów pol.- -krzyżackich, a więc rozpraw toczonych przed sądami papieskimi (1320 w Inowrocławiu, 1339 w Warszawie) bądź monarszymi (1335 w Wyszehradzie przed Karolem Robertem i Janem Luksemburskim) i w 1412-20 przed innymi arbitrami ( sobór w Konstancji, Zygmunt Luksemburski). Wyroki tych sądów normalnie nie były respektowane. W 1525 ogromny mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern zsekularyzował kraj zakonne na terenie Prus i jako książę świecki złożył hołd królowi Polski (hołd pruski). W Inflantach kraj krzyżackie utrzymało się do 1561. Aktualnie zakon krzyżacki z siedzibami na terenie Niemiec i Austrii prowadzi działalność charytatywną
Słownik Kleopatra VII:
Co znaczy latach 51-31 r. przed Chr. Pozbawiona władzy poprzez męża Ptolemeusza XIII odzyskała ją przy użyciu Cezara Juliusza w 47 r. przed Chr. Po dwuletnim pobycie w Rzymie w 37 r. poślubiła Antoniusza. Z krzyżacy.
Słownik Kasta:
Co znaczy zamknięta ekipa społ. stanowiąca obiekt mechanizmu prawnego i rel.; posiada swoje tradycje, prawa, przywileje, normalnie przynależność do niej jest dziedziczna. W Indiach od czasów staroż. k krzyżacy.
Słownik Kopczyński Onufry:
Co znaczy autor podręcznika gramatyki pol. (1780) i Elementarza dla szkół parafialnych narodowych (1785); w Księstwie Warsz. czł. Dyrekcji Edukacyjnej; działacz Warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk krzyżacy.

Czym jest Krzyżacy znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: