warszawskie księstwo co to jest
Definicja Księstwo Warszawskie: 1807 poprzez Napoleona I Bonaparte na mocy pokoju w Tylży; region.

Czy przydatne?

Definicja Księstwo Warszawskie

Co znaczy KSIĘSTWO WARSZAWSKIE: kraj utworzone w 1807 poprzez Napoleona I Bonaparte na mocy pokoju w Tylży; region: około 104 tys. km2, po 1809 - około 154 tys. km2, ludność: 2,6 mln w 1808, 4,3 mln w 1810; dzieliło się na departamenty; Księstwo Warsz. było monarchią konstytucyjną związaną unią personalną z Saksonią, na tron powołano króla saskiego Fryderyka Augusta; trudności gosp. (pomniejszenie eksportu zboża), zadłużenie skarbu, wysokie wydatki utrzymania armii zmuszały do intensyfikacji rolnictwa i prowadzenia protekcyjnej polityki wobec przemysłu; Księstwo Warsz. uzależnione od Francji przestało istnieć decyzją kongresu wiedeńskiego
Słownik Korporacjonizm:
Co znaczy polit. związana z edukacją społ. Kościoła, budująca ustrój na prawnie zorganizowanych ekipach zawodowych, w ramach których występują razem pracodawcy i pracobiorcy. Społ. nadużycia kapitalizmu księstwo warszawskie.
Słownik Karol I:
Co znaczy Szkocji od 1625 (dyn. Stuartów). Wzorem ojca Jakuba I zmierzał do wzmocnienia władzy władca., na podstawie Kościele anglikańskim i wprowadzanych bez zgody parlamentu podatkach. W 1640 zmuszony do księstwo warszawskie.
Słownik Kajka Michał:
Co znaczy mazurski pisarz ludowy, z zawodu cieśla. Publikował zwł. w gazetach pol. zaboru prus. Obrońca języka pol., działacz regionalny w Prusach Wsch księstwo warszawskie.

Czym jest Księstwo Warszawskie znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: