klan klux co to jest
Definicja Ku-Klux-Klan: organizacja terrorystyczna, zał. w 1866 na Południu USA, celem zastraszenia.

Czy przydatne?

Definicja Ku-Klux-Klan

Co znaczy KU-KLUX-KLAN: 1. sekretna organizacja terrorystyczna, zał. w 1866 na Południu USA, celem zastraszenia Murzynów, by nie korzystali z nadanych im poprawkami do konstytucji praw obywatelskich, i białych zwolenników równouprawnienia Murzynów; występowała przeciw polityce rządu wobec pokonanego Południa; w 1869 rozwiązana; 2. organizacja zał. w 1915 poprzez W.J. Simmonsa, czynna w całych USA, szczególnie w latach międzywojennych i po II wojnie świat., walcząca z równouprawnieniem Murzynów, obcymi imigrantami, katolikami i Żydami w imię "amerykanizmu"
Słownik Konstytucja Nihil Novi:
Co znaczy uchwalona pod naciskiem średniej szlachty. Wg niej nic nowego (nihil novi) nie mogło być wprowadzone do prawa bez zgody króla, senatu i izby poselskiej. K.n.n. stanowiła fundament pol ku-klux-klan.
Słownik Kopernik Mikołaj:
Co znaczy astronom, doktor. Torunianin. Kanonik kapituły warmińskiej. Jego dzieło O obrotach sfer niebieskich (1543), zawierające teorię heliocentryczną, doprowadziło do przewrotu kopernikańskiego w astronomii ku-klux-klan.
Słownik Ketteler Wilhelm Emanuel Von:
Co znaczy encykliki Rerum novarum ku-klux-klan.

Czym jest Ku-Klux-Klan znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: