łużycka kultura co to jest
Definicja kultura łużycka: archeologiczna w epoce brązu i epoce żelaza, objęła pomiędzy 1400 a 300.

Czy przydatne?

Definicja Kultura Łużycka

Co znaczy KULTURA ŁUŻYCKA: kultura archeologiczna w epoce brązu i epoce żelaza, objęła pomiędzy 1400 a 300 przed naszą erą obszary obecnej Polski (bez pn.-wsch. części), Łużyc, pn. Czech, Moraw i Słowacji. Cechy charakterystyczne: kremacja zwłok i pochówek w naczyniach grobowych (urnach), chów zwierząt, rybołówstwo, zbieractwo, gospodarka żarowa, ceramika o wysokim poziomie, odlewnictwo brązu, a w dalszym ciągu hutnictwo i kowalstwo żelaza, pierwsze osady obronne - w epoce żelaza (na przykład Biskupin), ustrój rodowy
Słownik "Księża Patrioci":
Co znaczy duchownych manipulowana poprzez komunist. władze bezpieczeństwa drogą szantażu w celu rozbicia Kościoła katol. w Polsce. Ruch zapoczątkowany w 1949 był mocny w latach terroru stalinowskiego. Po 1956 kultura łużycka.
Słownik Katyń:
Co znaczy na zach. od Smoleńska, gdzie najwcześniej odkryto groby wymordowanych w IV-V 1940 pol. oficerów z obozów jenieckich na terenie ZSRR. Decyzję o mordzie podjął Stalin inicjalną wiosną 1940 kultura łużycka.
Słownik Konfederacja:
Co znaczy krajów mający wspólne nie wszystkie organy władzy; na przykład w okresie II wojny świat. projektowano na przykład konfederację pol.-czechosł.; 2. w Europie Środk. od XIV w. związek zawarty razem albo kultura łużycka.

Czym jest kultura łużycka znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: