eugeniusz kwiatkowski co to jest
Definicja Kwiatkowski Eugeniusz: latach 1926-30 min. przemysłu i handlu, budowniczy Gdyni, 1935.

Czy przydatne?

Definicja Kwiatkowski Eugeniusz

Co znaczy KWIATKOWSKI EUGENIUSZ: działacz gosp., w latach 1926-30 min. przemysłu i handlu, budowniczy Gdyni, 1935-1939 wicepremier i min. skarbu, współtwórca Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie kierownik Delegatury Rządu ds. Odbudowy Wybrzeża, w latach stalinowskich odsunięty od życia publicznego
Słownik Kosygin Aleksiej:
Co znaczy radz. polityk, wicepremier ZSRR od 1940, a od 1964 po N. Chruszczowie nieomal do Zgonu premier. Uległy wobec następnych liderów KPZR: Stalina, Chruszczowa i Breżniewa kwiatkowski eugeniusz.
Słownik Komitet Narodowy Polski:
Co znaczy organizacja Ogromnej Emigracji, zał. 15 XII w Paryżu pod kierunkiem J. Lelewela; była kontynuacją warsz. Towarzystwa Patriotycznego, w IV 1832 liczył 608 czł.; wskutek rozłamu w KNP powstało TDP kwiatkowski eugeniusz.
Słownik Konstytucja 3 Maja:
Co znaczy Rządowa uchwalona poprzez Sejm Ogromny 3 V 1791 w obecności około 1/3 posłów. Utrzymywała uprzywilejowaną pozycję szlachty-posesjonatów, zwiększała uprawnienia mieszczan (nabywanie dóbr ziemskich kwiatkowski eugeniusz.

Czym jest Kwiatkowski Eugeniusz znaczenie w Postać biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: