łacina co to jest
Definicja łacina: Latynów, potem oficjalny język w imperium rzym., powszechnie stosowany w średniow.

Czy przydatne?

Definicja Łacina

Co znaczy ŁACINA: pierwotnie język Latynów, potem oficjalny język w imperium rzym., powszechnie stosowany w średniow. Europie Zach., dała start językom romańskim, wpłynęła na postęp wszystkich języków euro
Słownik Loyola Ignacy, Inigo Lopez De Loyola Św.:
Co znaczy w 1534 założyciel zakonu jezuitów. Od 1541 jego pierwszy generał; kanonizowany w 1622. Powołał w Rzymie kolegium Il Gesu (1551 łacina.
Słownik Leon X, Giovanni De Medici:
Co znaczy papież od 1513; w 1517 zakończył V sobór laterański; potępił M. Lutra. Znakomity humanista, protektor twórców łacina.
Słownik Lotar III:
Co znaczy 1106, władca niem. od 1125, cesarz od 1133; w 1135 na zjeździe w Merseburgu zhołdował Bolesława Krzywoustego, któremu jednak powiodło uzyskać się papieskie potwierdzenie praw do arcybiskupstwa łacina.

Czym jest łacina znaczenie w Postać biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: