łagry co to jest
Definicja łagry: odosobnienia i pracy przymusowej na rzecz NKWD czy potem KGB. W ZSRR kierowano do.

Czy przydatne?

Definicja Łagry

Co znaczy ŁAGRY: radz. obozy odosobnienia i pracy przymusowej na rzecz NKWD czy potem KGB. W ZSRR kierowano do nich zarówno przeciwników polit., jak i zwyczajnych kryminalistów. Stworzono tam nieludzkie warunki bytowe w celu wyniszczenia tych warstw społ., które przeciwstawiały się dyktaturze. Poprzez obozy przeszły miliony ludzi (w latach 1930-53 stale przebywało w nich kilkanaście mln więźniów), a liczba ofiar łagrów do dziś nie jest znana nawet w przybliżeniu
Słownik Ludzie Luźni:
Co znaczy w społeczeństwie stanowym XV-XVIII w. osoby nie posiadające stałego miejsca pobytu, nieokreślone pod względem stanowym. W Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. tworzyli odrębną kategorię łagry.
Słownik Le Chapelier Isaac Rene Guy:
Co znaczy polityk franc., w 1791 zgłosił projekt ustawy, która zakazywała pracownikom najemnym tworzenia związków i organizowania strajków; obowiązywała we Francji do 1864 łagry.
Słownik Lloyd George David:
Co znaczy bryt. Od 1905 w rządzie, w okresie I wojny świat. od 1915 min. zaopatrzenia; przyczynił się do wielkiego rozwinięcia produkcji zbrojeniowej (w tym gł. propagator czołgów). Od XII 1916 premier łagry.

Czym jest łagry znaczenie w Postać biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: