lenin włodzimierz właśc co to jest
Definicja Lenin Włodzimierz I., właśc. W.I. Uljanow: czołowa postać Rosji radzieckiej. Od młodości.

Czy przydatne?

Definicja Lenin Włodzimierz I., Właśc. W.i. Uljanow

Co znaczy LENIN WŁODZIMIERZ I., WŁAŚC. W.I. ULJANOW: lider bolszewików, czołowa postać Rosji radzieckiej. Od młodości w kółkach marksistowskich, jeden z organizatorów ruchu socjalist. w Rosji, od 1903 lider lewicowego skrzydła (zwanego bolszewizmem) w Socjaldemokr. Partii Robotniczej Rosji. Wielokrotnie na emigracji. W IV 1917 dzięki pomocy Niemców powrócił do Rosji i wysunął program zbrojnego stworzenia celem zdobycia władzy poprzez porady delegatów robotniczych i żołnierskich. Po przewrocie bolszewickim 9 XI 1917 przewodn. Porady Komisarzy Ludowych pełniącej od tego momentu rolę rządu w Rosji, a jednocześnie szef partii bolszewickiej. Nie wahał się użytkować terroru dla utrzymania władzy. Po wojnie domowej w 1921 inicjator tak zwany Nowej Polityki Ekonomicznej ( NEP). Od 1922 przewodniczący Porady Komisarzy Ludowych nowo utworzonego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Słownik Linia Maginota:
Co znaczy umocnień na granicy franc.-niem. budowany od 1929 z inicjatywy franc. min. obrony A. Maginota, a mający zabezpieczyć Francję przed agresją Niemiec. W kampanii franc. 1940 r. wojska niem. obeszły lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
Słownik Lamartine Alphonse De:
Co znaczy polityk liberalny, jeden z artystów francuskiego romantyzmu; w 1848 minister spraw zagranicznych w Rządzie Tymczasowym; w 1851, po zamachu stanu Ludwika Bonaparte ( Napoleon III) zrezygnował z lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
Słownik Ława:
Co znaczy organ sądowniczy w średniow. miastach pol. lokowanych na prawie niem.; złożony z wójta i ławników (zazwyczaj siedmiu). Zobacz także kolonizacja w Polsce lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.

Czym jest Lenin Włodzimierz I., właśc znaczenie w Postać biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: