lenin włodzimierz właśc co to jest
Definicja Lenin Włodzimierz I., właśc. W.I. Uljanow: czołowa postać Rosji radzieckiej. Od młodości.

Czy przydatne?

Definicja Lenin Włodzimierz I., Właśc. W.i. Uljanow

Co znaczy LENIN WŁODZIMIERZ I., WŁAŚC. W.I. ULJANOW: lider bolszewików, czołowa postać Rosji radzieckiej. Od młodości w kółkach marksistowskich, jeden z organizatorów ruchu socjalist. w Rosji, od 1903 lider lewicowego skrzydła (zwanego bolszewizmem) w Socjaldemokr. Partii Robotniczej Rosji. Wielokrotnie na emigracji. W IV 1917 dzięki pomocy Niemców powrócił do Rosji i wysunął program zbrojnego stworzenia celem zdobycia władzy poprzez porady delegatów robotniczych i żołnierskich. Po przewrocie bolszewickim 9 XI 1917 przewodn. Porady Komisarzy Ludowych pełniącej od tego momentu rolę rządu w Rosji, a jednocześnie szef partii bolszewickiej. Nie wahał się użytkować terroru dla utrzymania władzy. Po wojnie domowej w 1921 inicjator tak zwany Nowej Polityki Ekonomicznej ( NEP). Od 1922 przewodniczący Porady Komisarzy Ludowych nowo utworzonego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Słownik Liga Narodów:
Co znaczy międzynar. mająca strzec pokoju świat. i zapobiegać konfliktom zbrojnym, powołana do życia z inicjatywy prez. USA T. Wilsona. Pakt Ligi przyjęty 28 IV 1919 poprzez 32 państwa zwycięskie (bez Stanów lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
Słownik Luter Marcin:
Co znaczy artysta luteranizmu. Początkowo zakonnik w klasztorze augustianów w Erfurcie; jako wykładowca Pisma św. na uniw. w Wittenberdze w 1517 ogłosił 95 tez, gdzie wystąpił przeciwko odpustom; w następnych lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
Słownik Labirynt Kreteński:
Co znaczy jeden z najsłynniejszych, wg legendy zbudowany poprzez Dedala z rozkazu Minosa na siedzibę dla Minotaura lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.

Czym jest Lenin Włodzimierz I., właśc znaczenie w Postać biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: