lenin włodzimierz właśc co to jest
Definicja Lenin Włodzimierz I., właśc. W.I. Uljanow: czołowa postać Rosji radzieckiej. Od młodości.

Czy przydatne?

Definicja Lenin Włodzimierz I., Właśc. W.i. Uljanow

Co znaczy LENIN WŁODZIMIERZ I., WŁAŚC. W.I. ULJANOW: lider bolszewików, czołowa postać Rosji radzieckiej. Od młodości w kółkach marksistowskich, jeden z organizatorów ruchu socjalist. w Rosji, od 1903 lider lewicowego skrzydła (zwanego bolszewizmem) w Socjaldemokr. Partii Robotniczej Rosji. Wielokrotnie na emigracji. W IV 1917 dzięki pomocy Niemców powrócił do Rosji i wysunął program zbrojnego stworzenia celem zdobycia władzy poprzez porady delegatów robotniczych i żołnierskich. Po przewrocie bolszewickim 9 XI 1917 przewodn. Porady Komisarzy Ludowych pełniącej od tego momentu rolę rządu w Rosji, a jednocześnie szef partii bolszewickiej. Nie wahał się użytkować terroru dla utrzymania władzy. Po wojnie domowej w 1921 inicjator tak zwany Nowej Polityki Ekonomicznej ( NEP). Od 1922 przewodniczący Porady Komisarzy Ludowych nowo utworzonego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
Słownik Liga Polska:
Co znaczy społ.- -polit. działające w latach 1848-50 w zaborze prus.; zał. w Berlinie z inicjatywy A. Cieszkowskiego; L.P. miała koordynować pracę organiczną w 3 zaborach, naprawdę objęła działalnością tylko lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
Słownik List Żelazny:
Co znaczy gwarancja bezpieczeństwa udzielana poprzez władcę, w XX w. pismo wydawane poprzez organa sprawiedliwości oskarżonemu przebywającemu za granicą, gwarantujące mu wolność do czasu stawienia się przed lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.
Słownik Lope De Vega, Właśc. Lope Felix De Vega Carpio:
Co znaczy hiszp. dramaturg i poeta, artysta hiszp. teatru nar. Napisał około 1500 komedii, z których zachowało się 500 lenin włodzimierz i., właśc. w.i. uljanow.

Czym jest Lenin Włodzimierz I., właśc znaczenie w Postać biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: