luteranizm co to jest
Definicja luteranizm: euro. zapoczątkowany poprzez M. Lutra. Zasady l. zostały wyłożone w Sporym.

Czy przydatne?

Definicja LUTERANIZM

Co znaczy LUTERANIZM: nurt w reformacji euro. zapoczątkowany poprzez M. Lutra. Zasady l. zostały wyłożone w Sporym katechizmie (1529), Augsburskim wyznaniu wiary (1530), Artykułach szmalkandzkich (1575), Formule Zgody (1577) i Księdze Zgody (1580). Za źródło zbawienia l. uznaje wiarę, za sposób jej pogłębienia poznanie Pisma św. (sola fide, sola scriptura). Organizacyjnie kościoły l. były podporządkowane władzy świeckiej
Słownik Liebknecht Wilhelm:
Co znaczy międzynar. ruchu robotn.; uczestnik rewolucji 1848-49 w Niemczech, współorganizator niem. sekcji I Międzynarodówki, jeden z założycieli Socjaldemokr. Partii Robotników (tak zwany eisenachczycy); w luteranizm co to jest.
Słownik Liga Obrony Kraju:
Co znaczy organizacja powołana w 1962, w miejsce wcześniejszej Ligi Przyjaciół Żołnierza, do szkolenia ludności w celu wzmocnienia obronności państwa luteranizm definicja.
Słownik Liberalizm:
Co znaczy światopoglądowa oparta na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka; doktryna głosząca, Iż wolna i nieskrępowana działalność jednostek jest źródłem postępu w życiu społ.; idealny luteranizm co znaczy.

Czym jest luteranizm znaczenie w Postać biografia L .

  • Dodano:
  • Autor: