macedonia co to jest
Definicja Macedonia: rozrosło się terytorialnie za Filipa II, a po 338 przed naszą erą ( bitwa pod.

Czy przydatne?

Definicja Macedonia

Co znaczy MACEDONIA: 1. kraj staroż., rozrosło się terytorialnie za Filipa II, a po 338 przed naszą erą ( bitwa pod Cheroneą) zdobyło mocne zaplecze gosp. w formie miast-krajów Grecji; szczyt potęgi M. przypadł na moment rządów Aleksandra Wielkiego; po rozpadzie jego imperium ( monarchie hellenistyczne) M. ciągle pozostawała mocnym krajem; pokonana poprzez Rzym w 168 przed naszą erą została mu podporządkowana, a po nieudanej próbie stworzenia przekształcono M. w prowincję rzym. w 148 przed naszą erą; 2. kraina w sercu Bałkanów pozostająca od 1395 pod panowaniem Turcji i wstrząsana zwł. od XIX w. licznymi powstaniami, wyzwolona 1912 poprzez wojska serb. i gr., od 1913 w granicach Serbii, od 1918 Jugosławii. Od 1945 jedna z republik związkowych Jugosławii, w 1991 ogłoszona niepodległą, 1993 przyjęta do ONZ. Na skutek sprzeciwu Grecji wobec używania hist. nazwy Macedonia (z obawy przed ewentualnymi tendencjami odśrodkowymi w samej Grecji) kraj to używa na arenie międzynar. nazwy: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Słownik Międzyzakładowy Komitet Strajkowy:
Co znaczy połączona reprezentacja strajkujących solidarnie zakładów pracy Gdańska (podobnie innych miast) walczących o realizację wspólnych celów od VIII 1980 macedonia.
Słownik Możnowładztwo:
Co znaczy warstwa w średniow. społeczeństwie feudalnym (w Polsce od XII w. ), obejmująca posiadaczy największych majątków ziemskich. M. posiadało dostęp do najwyższych urzędów państwowych i kościelnych, porady macedonia.
Słownik Monarchia Stanowa:
Co znaczy gdzie król, aczkolwiek suweren, wyzbywszy się części swoich uprawnień musi istotne decyzje uzależniać od woli stanów wyrażanej czy to na zjazdach, czy to w zgromadzeniach stanowych (parlament macedonia.

Czym jest Macedonia znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: