maksymilian ferdynand józef co to jest
Definicja Maksymilian Ferdynand Józef Habsburg: Józefa I; w okresie interwencji franc. w Meksyku.

Czy przydatne?

Definicja Maksymilian Ferdynand Józef Habsburg

Co znaczy MAKSYMILIAN FERDYNAND JÓZEF HABSBURG: brat Franciszka Józefa I; w okresie interwencji franc. w Meksyku 1864-67 narzucony poprzez Francuzów cesarz Meksyku; wzięty do niewoli poprzez powstańców B. Juareza i rozstrzelany (19 VI)
Słownik Menelik II:
Co znaczy aktualnie Etiopia); zwiększył terytorium państwa; pokonał armię wł. w bitwie pod Aduą (1 III 1896); po tej bitwie Włochy uznały niepodległość Abisynii; zapoczątkował mechanizm unowocześniania państwa maksymilian ferdynand józef habsburg.
Słownik Mendog:
Co znaczy 1253) Litwy, artysta państwa litew., objął panowaniem Auksztotę, Żmudź i część Rusi. W 1251 przyjął chrzest; koronę królewską dostał z rąk papieża; walczył z Krzyżakami; bezwzględny król maksymilian ferdynand józef habsburg.
Słownik Monarchia Parlamentarna:
Co znaczy wykształcony w XVIII w. w W. Brytanii, gdzie decydującą rolę odgrywa rząd powoływany poprzez przewarzająca część parlamentarną; monarcha pełni jedynie funkcje reprezentacyjne - panuje, ale nie rządzi maksymilian ferdynand józef habsburg.

Czym jest Maksymilian Ferdynand Józef znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: