ententa mała co to jest
Definicja mała ententa: zawartych w 1920-21 pomiędzy Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią mający.

Czy przydatne?

Definicja Mała Ententa

Co znaczy MAŁA ENTENTA: mechanizm sojuszy zawartych w 1920-21 pomiędzy Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią mający bronić te państwa przed rewizjonizmem Węgier. Państwa te były sojusznikami Francji, stąd m.e. stanowiła oparcie polityki franc. w Europie pd.-wsch. W praktyce przestała istnieć po konferencji monachijskiej 1938, a oficjalnie rozwiązano ją w II 1939
Słownik Morawski Teodor:
Co znaczy dziennikarz, historyk; 1821 czł. Tow. Patriotycznego (1); należał do kaliszan; od 29 I 1831 czł. Rządu Nar. (od 20 VIII min. spraw zagr.); potem na emigracji, związany z A.J. Czartoryskim; 1832 jeden mała ententa.
Słownik Meisels Dob Beer:
Co znaczy ruchu nar.; 1831 jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe; 1846 popierał stworzenie krakowskie; 1848 opowiadał się za współdziałaniem Żydów w pol. ruchu nar., w latach 1848-49 poseł do mała ententa.
Słownik Millenerzy:
Co znaczy organicznej działający w Królestwie Pol. w latach1858-63, dążyli do rozszerzenia autonomii, chcieli równych praw dla mieszczan i uwłaszczenia chłopów, sprzeciwiali się wybuchowi stworzenia mała ententa.

Czym jest mała ententa znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: