konstytucja mała co to jest
Definicja mała konstytucja: 1919 ustalająca czasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej jako.

Czy przydatne?

Definicja Mała Konstytucja

Co znaczy MAŁA KONSTYTUCJA: 1. ustawa z 20 II 1919 ustalająca czasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej jako republiki parlamentarno-demokr.; na jej podstawie sejm powierzył sprawowanie władzy wykonawczej Naczelnikowi Państwa; 2. uchwalona poprzez Sejm Ustawodawczy 19 II 1947 regulowała ustrój państwa w momencie przejściowym do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej (nie zawierała gwarancji nagminnie łamanych wolności obywatelskich); 3. uchwalona 17 X 1992 regulowała wzajemne relacje władzy ustawodawczej i wykonawczej przyznając określone prerogatywy prezydentowi państwa (na przykład prawo weta zawieszającego, rozwiązania parlamentu, ogólne kierownictwo polityką zagr. państwa i tak dalej)
Słownik Milošević Slobodan:
Co znaczy serb., w latach 1987-1990 przewodniczący Związku Komunistów Serbii, wybrany na prezydenta Serbii w 1990 odwoływał się do tradycji nar., zyskując poparcie społ. Od 1997 prezydent kadłubowej Jugosławii mała konstytucja.
Słownik Monarchie Hellenistyczne:
Co znaczy rozpadzie imperium Aleksandra Wielkiego, obejmowały tereny Macedonii, Grecji i dawnego państwa pers. W toku walk pomiędzy najbliższymi współpracownikami Aleksandra Wielkiego (tak zwany diadochami mała konstytucja.
Słownik Maoizm:
Co znaczy marksizmu autorstwa Mao Zedonga uznająca zasadnicze znaczenie chłopów jako klasy realizującej rewolucyjne ideały. Maoizm dostosował marksizm do potrzeb państw Trzeciego Świata, gdzie nie ma mała konstytucja.

Czym jest mała konstytucja znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: