konstytucja mała co to jest
Definicja mała konstytucja: 1919 ustalająca czasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej jako.

Czy przydatne?

Definicja Mała Konstytucja

Co znaczy MAŁA KONSTYTUCJA: 1. ustawa z 20 II 1919 ustalająca czasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej jako republiki parlamentarno-demokr.; na jej podstawie sejm powierzył sprawowanie władzy wykonawczej Naczelnikowi Państwa; 2. uchwalona poprzez Sejm Ustawodawczy 19 II 1947 regulowała ustrój państwa w momencie przejściowym do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej (nie zawierała gwarancji nagminnie łamanych wolności obywatelskich); 3. uchwalona 17 X 1992 regulowała wzajemne relacje władzy ustawodawczej i wykonawczej przyznając określone prerogatywy prezydentowi państwa (na przykład prawo weta zawieszającego, rozwiązania parlamentu, ogólne kierownictwo polityką zagr. państwa i tak dalej)
Słownik Ministerstwo Finansów:
Co znaczy powstało w 1950 w miejsce Min. Skarbu. Znaczenie M.F. wzrosło po 1989 przez wzgląd na realizacją planu Balcerowicza i wprowadzeniem gospodarki rynkowej mała konstytucja.
Słownik Męczennicy:
Co znaczy ogólnie w różnych religiach osoby, które poniosły Zgon za wiarę; w chrześcijaństwie kategoria świętych. Zobacz martyres mała konstytucja.
Słownik Mikołaj I Romanow:
Co znaczy władca pol. 1825-31, syn Pawła I, brat Aleksandra I; przeciwnik reform, stłumił stworzenie dekabrystów, w 1826 utworzył III Oddział Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mości, który zwalczał mała konstytucja.

Czym jest mała konstytucja znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: