stanław małachowski co to jest
Definicja Małachowski Stanisław: Czteroletniego (1788-1792), zwolennik reform, opowiadał się za.

Czy przydatne?

Definicja Małachowski Stanisław

Co znaczy MAŁACHOWSKI STANISŁAW: marszałek Sejmu Czteroletniego (1788-1792), zwolennik reform, opowiadał się za sojuszem z Prusami i dziedzicznością tronu i za przyznaniem mieszczanom większych praw; uczestniczył w pracach nad Konstytucją 3 maja, po przystąpieniu króla do targowicy wyjechał na emigrację; od 1807 we władzach Księstwa Warsz
Słownik Magdalenka:
Co znaczy miejscowość pod Warszawą, miejsce poufnych rozmów pomiędzy władzami PRL i przedstawicielami opozycji solidarnościowej w 1989 przygotowujących razem obrady Okrągłego Stołu małachowski stanisław.
Słownik Międzynarodówka III:
Co znaczy komunist. utworzona w III 1919 w Moskwie. Początkowo nastawiała się na rewol. świat., popierając wystąpienia rewol. w różnych państwach. Broniła Rosji radzieckiej. Po zwycięstwie hitleryzmu w małachowski stanisław.
Słownik Mykeny:
Co znaczy w staroż. miasto w pd. Grecji; w 2 poł. II tys. przed naszą erą główne centrum państwowe Achajów; od nich nazwa kultury mykeńskiej małachowski stanisław.

Czym jest Małachowski Stanisław znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: