komuntyczny manifest co to jest
Definicja Manifest komunistyczny : Komunistów, napisany poprzez K. Marksa i F. Engelsa pod koniec.

Czy przydatne?

Definicja "Manifest Komunistyczny"

Co znaczy "MANIFEST KOMUNISTYCZNY": program Związku Komunistów, napisany poprzez K. Marksa i F. Engelsa pod koniec 1847, wydany w II 1848 w Londynie; walkę klas ukazali jako fundamentalną siłę rozwoju społ., sformułowali cele i zadania rewol. partii klasy robotn. i zasady internacjonalizmu proletariackiego ("Proletariusze wszystkich państw łączcie się!")
Słownik Magdalenka:
Co znaczy miejscowość pod Warszawą, miejsce poufnych rozmów pomiędzy władzami PRL i przedstawicielami opozycji solidarnościowej w 1989 przygotowujących razem obrady Okrągłego Stołu "manifest komunistyczny".
Słownik Marat Jean Paul:
Co znaczy radykalny lider rewolucji franc. 1789, autor prac z dziedziny medycyny i rozpraw filoz.-społ., przeciwnik absolutyzmu; w trakcie rewolucji wydawał dziennik L'Ami du Peuple ( Przyjaciel Ludu "manifest komunistyczny".
Słownik Mała Ententa:
Co znaczy zawartych w 1920-21 pomiędzy Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią mający bronić te państwa przed rewizjonizmem Węgier. Państwa te były sojusznikami Francji, stąd m.e. stanowiła oparcie polityki franc "manifest komunistyczny".

Czym jest Manifest komunistyczny znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: