paul jean marat co to jest
Definicja Marat Jean Paul: radykalny lider rewolucji franc. 1789, autor prac z dziedziny medycyny i.

Czy przydatne?

Definicja Marat Jean Paul

Co znaczy MARAT JEAN PAUL: doktor, polityk i radykalny lider rewolucji franc. 1789, autor prac z dziedziny medycyny i rozpraw filoz.-społ., przeciwnik absolutyzmu; w trakcie rewolucji wydawał dziennik "L'Ami du Peuple" ("Przyjaciel Ludu"), domagał się obalenia monarchii i wprowadzenia republiki; związany z klubem kordelierów, opowiadał się za terrorem wobec przeciwników polit.; zwalczał żyrondystów; zamordowany poprzez Charlottę Corday
Słownik Maoizm:
Co znaczy marksizmu autorstwa Mao Zedonga uznająca zasadnicze znaczenie chłopów jako klasy realizującej rewolucyjne ideały. Maoizm dostosował marksizm do potrzeb państw Trzeciego Świata, gdzie nie ma marat jean paul.
Słownik Milicja Obywatelska:
Co znaczy nadana policji w Polsce w latach 1944-1990. Do 1956 podległa Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewn. Prócz pilnowania porządku publicznego, zwalczania przestępczości marat jean paul.
Słownik "Merkuriusz Polski Ordynaryjny":
Co znaczy pierwsza pol. gazeta drukowana, ukazująca się poprzez kilka miesięcy w 1661. Powstał z inspiracji króla Jana Kazimierza i królowej Ludwiki Marii marat jean paul.

Czym jest Marat Jean Paul znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: