marks karol właśc marx karl co to jest
Definicja Marks Karol właśc. Marx Karl: ekonomista; wspólnie z F. Engelsem stworzył teorię.

Czy przydatne?

Definicja Marks Karol Właśc. Marx Karl

Co znaczy MARKS KAROL WŁAŚC. MARX KARL: niem. filozof i ekonomista; wspólnie z F. Engelsem stworzył teorię materializmu dialektycznego i historycznego i teorię socjalizmu naukowego; w latach 1842-43 red. "Gazety Reńskiej"; razem z Engelsem na zlecenie Związku Komunistów opracował Manifest komunistyczny; w 1848-49 wydawał "Nową Gazetę Reńską", wydalony z Niemiec zamieszkał w Londynie; jeden z ideowych przywódców I Międzynarodówki; kluczowe dzieło Pieniądze
Słownik Męczennicy:
Co znaczy ogólnie w różnych religiach osoby, które poniosły Zgon za wiarę; w chrześcijaństwie kategoria świętych. Zobacz martyres marks karol właśc. marx karl.
Słownik Mahdi Z Sudanu, Właśc. Muhammad Ahmid Ibn Abd Allah Al-Mahdi:
Co znaczy polit. w Sudanie; 1881 ogłosił się Mahdim (tzn. wysłannikiem Allaha). Lider stworzenia przeciw rządom Egiptu i pomagającym mu Anglikom; 1881-82 rozbił wojska egip., 1883-85 pokonał wojska z marks karol właśc. marx karl.
Słownik Monteverdi Claudio:
Co znaczy wł. kompozytor, jeden z najwybitniejszych kompozytorów wczesnego baroku. Opera Orfeusz stała się fundamentem rozwoju późniejszej muzyki dramatycznej marks karol właśc. marx karl.

Czym jest Marks Karol właśc. Marx Karl znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: