tadeusz matuszewicz co to jest
Definicja Matuszewicz Tadeusz: związany z księciem A.J. Czartoryskim; poseł na Sejm Czteroletni.

Czy przydatne?

Definicja Matuszewicz Tadeusz

Co znaczy MATUSZEWICZ TADEUSZ: działacz polit. związany z księciem A.J. Czartoryskim; poseł na Sejm Czteroletni (uczestniczył w pracach nad Konstytucją 3 maja); w trakcie insurekcji 1794 czł. Porady Najwyższej Nar.; czł. warsz. Towarzystwa Przyjaciół Nauk; od X 1811 min. skarbu Księstwa Warsz., w 1815-17 min. skarbu Królestwa Pol
Słownik Międzynarodówka I:
Co znaczy organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona w 1864 w Londynie; pośród działaczy I M. byli zwolennicy zarówno Marksa, jak M. Bakunina, P.J matuszewicz tadeusz.
Słownik Mussolini Benito:
Co znaczy Od 1900 socjalista, w okresie I wojny świat. zdeklarowany zwolennik włączenia się Włoch po stronie ententy, od 1919 tworzył ruch faszystowski. W 1922 wskutek marszu na Rzym premier, później dyktator matuszewicz tadeusz.
Słownik Międzysojusznicza Komisja Rządząca I Plebiscytowa Na Górnym Śląsku:
Co znaczy traktatu wersalskiego składała się z przedstawicieli Francji, W. Brytanii i Włoch. Przewodniczącym jej został Francuz, gen. Henri Le Rond. Miała ona rządzić na terenie plebiscytowym, by ułatwić matuszewicz tadeusz.

Czym jest Matuszewicz Tadeusz znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: