co to jest
Definicja Mau Mau: organizacja czarnej ludności kierująca ruchem niepodl. w rządzonej poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Mau Mau

Co znaczy MAU MAU: sekretna organizacja czarnej ludności kierująca ruchem niepodl. w rządzonej poprzez Brytyjczyków Kenii (wsch. Afryka), który od 1952 do 1960 siłą starał się wywalczyć niezależność państwie (uzyskaną 1963)
Słownik Monarchia Parlamentarna:
Co znaczy wykształcony w XVIII w. w W. Brytanii, gdzie decydującą rolę odgrywa rząd powoływany poprzez przewarzająca część parlamentarną; monarcha pełni jedynie funkcje reprezentacyjne - panuje, ale nie rządzi mau mau.
Słownik Monet Claude:
Co znaczy głośny franc. rysownik impresjonistyczny. Dzieła między innymi Impresja - wschód słońca, Katedra w Rouen mau mau.
Słownik Mur Berliński:
Co znaczy 1961 na granicy pomiędzy częścią wsch. Berlina a Berlinem Zach. poprzez władze NRD dla powstrzymania masowych ucieczek do RFN, które groziły zrujnowaniem gospodarki NRD. Miejsce osławione z racji na mau mau.

Czym jest Mau Mau znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: