raymond joseph mccarthy co to jest
Definicja McCarthy Joseph Raymond: republikański w stanach zjednoczonych ameryki, przewodn. Stałej.

Czy przydatne?

Definicja Mccarthy Joseph Raymond

Co znaczy MCCARTHY JOSEPH RAYMOND: polityk republikański w stanach zjednoczonych ameryki, przewodn. Stałej Podkomisji Śledczej w Senacie (1952) badającej lojalność urzędników i obywateli wobec państwa. Jego działalność na tym stanowisku wywołała szpiegomanię w stanach zjednoczonych ameryki. Odsunięty za nadużywanie władzy (1954). Zobacz maccartyzm
Słownik Mozambik:
Co znaczy Afryce pd.-wsch. od 1498 do 1975; uzyskała niepodległość po rewolucji goździków w Lizbonie. W polityce wewn. toczy się nieustanny spór pomiędzy rządzącym komunizującym ruchem FRELIMO i opozycyjnym mccarthy joseph raymond.
Słownik Meisels Dob Beer:
Co znaczy ruchu nar.; 1831 jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe; 1846 popierał stworzenie krakowskie; 1848 opowiadał się za współdziałaniem Żydów w pol. ruchu nar., w latach 1848-49 poseł do mccarthy joseph raymond.
Słownik Michał Waleczny:
Co znaczy hospodar wołoski, mołdawski i książę siedmiogrodzki (1599). Wskutek wyprawy J. Zamoyskiego utracił wszystkie 3 księstwa mccarthy joseph raymond.

Czym jest McCarthy Joseph Raymond znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: