beer meels co to jest
Definicja Meisels Dob Beer: ruchu nar.; 1831 jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe.

Czy przydatne?

Definicja Meisels Dob Beer

Co znaczy MEISELS DOB BEER: rabin, działacz pol. ruchu nar.; 1831 jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe; 1846 popierał stworzenie krakowskie; 1848 opowiadał się za współdziałaniem Żydów w pol. ruchu nar., w latach 1848-49 poseł do parlamentu austr.; od 1856 rabin w Warszawie, wygłaszał mowy po pol., zwolennik asymilacji Żydów; 1861 poparł manifestacje patriotyczne, należał do Delegacji Miejskiej; w 1863 związany z obozem Białych
Słownik Ministerstwo Informacji I Propagandy:
Co znaczy resort działający w pierwszych latach PRL 1944-47. Od początku kontrolowany poprzez PPR działał na rzecz umocniemia reżimu komunist. w Polsce meisels dob beer.
Słownik Millerand Alexandre:
Co znaczy prawnik, dziennikarz. W latach 1889-1902 min. handlu i przemysłu, pierwszy socjalista w burżuazyjnym rządzie franc., co doprowadziło do konfliktu z partią i wykształcenia się tendencji prawicowych w meisels dob beer.
Słownik Moczulski Leszek:
Co znaczy działacz polit. W PRL wielokrotnie więziony. Przywódca Konfederacji Polski Niepodległej. W 1990 i 1995 kandydat na prezydenta RP. Poseł na sejm od 1991 do 1997. Od 1996 współtwórca koalicji prawicy meisels dob beer.

Czym jest Meisels Dob Beer znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: