melanchton philipp właśc co to jest
Definicja Melanchton Philipp, właśc. Philipp Schwarzerd: współpracownik M. Lutra, autor.

Czy przydatne?

Definicja Melanchton Philipp, Właśc. Philipp Schwarzerd

Co znaczy MELANCHTON PHILIPP, WŁAŚC. PHILIPP SCHWARZERD: bliski współpracownik M. Lutra, autor fundamentalnych kanonów wiary luterańskiej. Próbował mediować w sporze z katolikami
Słownik Mac-Mahon Patrice De:
Co znaczy prezydent Francji; uczestniczył w wojnie krymskiej, przyczynił się w 1855 do zdobycia Sewastopola; w 1859 w trakcie wojny z Austrią zwyciężył w bitwie pod Magentą (za co wyróżniono go tytułem księcia melanchton philipp, właśc. philipp schwarzerd.
Słownik Mussolini Benito:
Co znaczy Od 1900 socjalista, w okresie I wojny świat. zdeklarowany zwolennik włączenia się Włoch po stronie ententy, od 1919 tworzył ruch faszystowski. W 1922 wskutek marszu na Rzym premier, później dyktator melanchton philipp, właśc. philipp schwarzerd.
Słownik Monopol:
Co znaczy zjednoczenie ogromnych przedsiębiorstw kontrolujących całość produkcji albo sprzedaży danego produktu. W innym znaczeniu prawo wyłączności w produkcji albo handlu melanchton philipp, właśc. philipp schwarzerd.

Czym jest Melanchton Philipp, właśc znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: