memorandum co to jest
Definicja memorandum: dołączone do noty albo wręczone osobiście, dotyczące przedmiotu rokowań.

Czy przydatne?

Definicja MEMORANDUM

Co znaczy MEMORANDUM: pismo dyplomatyczne dołączone do noty albo wręczone osobiście, dotyczące przedmiotu rokowań pomiędzy stronami
Co znaczy Morsztyn Jan Andrzej:
Porównanie polityk. Zasłynął jako autor liryki dworskiej, regularnie o udziwnionym temacie; mistrz formy. Zbiory wierszy Kanikuła lub psia gwiazda. W 1683 został oskarżony o zdradę i uciekł do Francji memorandum co znaczy.
Krzyżówka Misja:
Dlaczego systematyczna akcja wyznawców danej religii albo wyznania w celu ich krzewienia; również placówka zajmująca się taką działalnością memorandum krzyżówka.
Co to jest Małgorzata De Valois, Zw. Królową Margot:
Jak lepiej siostra ostatnich Walezjuszy na tronie franc., żona króla franc. Henryka IV. Głośna ze względu skandalicznego życia osobistego. Autorka Pamiętników memorandum co to jest.
Słownik Mołdawia:
Kiedy pomiędzy Karpatami a Dniestrem zasiedlona poprzez ludność rumuńską i słowiańską. Do hist. M. zalicza się także Besarabię i Bukowinę. Księstwo Mołdawskie leżące pomiędzy deltą Dunaju a Karpatami wsch memorandum słownik.
Czym jest Mahdi Z Sudanu, Właśc. Muhammad Ahmid Ibn Abd Allah Al-Mahdi:
Od czego zależy polit. w Sudanie; 1881 ogłosił się Mahdim (tzn. wysłannikiem Allaha). Lider stworzenia przeciw rządom Egiptu i pomagającym mu Anglikom; 1881-82 rozbił wojska egip., 1883-85 pokonał wojska z memorandum czym jest.

Czym jest memorandum znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: