memorandum co to jest
Definicja memorandum: dołączone do noty albo wręczone osobiście, dotyczące przedmiotu rokowań.

Czy przydatne?

Definicja Memorandum

Co znaczy MEMORANDUM: pismo dyplomatyczne dołączone do noty albo wręczone osobiście, dotyczące przedmiotu rokowań pomiędzy stronami
Słownik "Manifest Komunistyczny":
Co znaczy Komunistów, napisany poprzez K. Marksa i F. Engelsa pod koniec 1847, wydany w II 1848 w Londynie; walkę klas ukazali jako fundamentalną siłę rozwoju społ., sformułowali cele i zadania rewol. partii memorandum.
Słownik Marchia Brandenburska:
Co znaczy powstała 1157 wskutek podboju ziem słow. nad dolną Hawelą poprzez Albrechta Niedźwiedzia. W XIII w. zagroziła ziemiom pol.; 1250-52 objęła ziemię lubuską. Zobacz Marchia Północna memorandum.
Słownik Monteskiusz, Właśc. Charles De Montesquieu:
Co znaczy polityczny, autor fundamentalnej pracy O duchu praw, gdzie wyłożył zasady trójpodziału władz (ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej), która legła u podstaw nowoczesnej organizacji państwa memorandum.

Czym jest memorandum znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: