merkator właśc gerhard kremer co to jest
Definicja Merkator, właśc. Gerhard Kremer: kartograf, autor map, globusów i atlasów (pierwszy użył.

Czy przydatne?

Definicja Merkator, Właśc. Gerhard Kremer

Co znaczy MERKATOR, WŁAŚC. GERHARD KREMER: niem. matematyk i kartograf, autor map, globusów i atlasów (pierwszy użył tej nazwy), w 1569 wydał słynną mapę świata. Mapa M. odwzorowuje kąty południków i równoleżników, stąd znalazła wykorzystanie w nawigacji
Słownik Milicja Obywatelska:
Co znaczy nadana policji w Polsce w latach 1944-1990. Do 1956 podległa Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewn. Prócz pilnowania porządku publicznego, zwalczania przestępczości merkator, właśc. gerhard kremer.
Słownik Maswerk:
Co znaczy w architekturze gotyckiej kamienny albo ceglany motyw dekoracyjny wypełniający okna bądź prześwitujące części balustrad merkator, właśc. gerhard kremer.
Słownik Manifest PKWN:
Co znaczy ogłoszona poprzez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII 1944; uznawała rząd emigracyjny za samozwańczy i nielegalny, z kolei za jedyną prawowitą władzę KRN i PKWN, wzywała Polaków do walki z merkator, właśc. gerhard kremer.

Czym jest Merkator, właśc. Gerhard znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: