klemens metternich co to jest
Definicja Metternich Klemens von: polityk konserwatywny i dyplomata; od 1809 min. spraw zagr.

Czy przydatne?

Definicja Metternich Klemens Von

Co znaczy METTERNICH KLEMENS VON: książę, austr. polityk konserwatywny i dyplomata; od 1809 min. spraw zagr. monarchii Habsburgów, opowiadał się za polityką profranc. (przyczynił się do małżeństwa Napoleona I z Marią Ludwiką, córką cesarza Franciszka I); zwolennik równowagi sił i wzmocnienia pozycji Austrii w Europie; przeciwstawiał się liberalizmowi i ruchom wyzwoleńczym w Europie; od 1821 kanclerz; miał spory wpływ na decyzje kongresu wiedeńskiego; zapewnił Austrii hegemonię w Związku Niem. i we Włoszech; dążył do utrzymania w monarchii habsburskiej silnej władzy centr.; zacieśnił współpracę pomiędzy zaborcami Polski; 1846 wystąpił przeciwko ruchowi pol., oskarżony o sprowokowanie rabacji galicyjskiej; III 1848 zmuszony do dymisji, wyjechał do Anglii; 1851 powrócił do Wiednia
Słownik Monarchia Stanowa:
Co znaczy gdzie król, aczkolwiek suweren, wyzbywszy się części swoich uprawnień musi istotne decyzje uzależniać od woli stanów wyrażanej czy to na zjazdach, czy to w zgromadzeniach stanowych (parlament metternich klemens von.
Słownik Minuskuła:
Co znaczy mała litera w odróżnieniu do majuskuły - ogromnej litery (na przykład rozpoczynającej zdanie czy imię metternich klemens von.
Słownik Maurycy Saski:
Co znaczy Polski Augusta II Mocnego, marszałek Francji (1744). Najwybitniejszy wódz franc. XVIII w. przed rewolucją. Najsłynniejsze zwycięstwo nad armią z angielskiego:-hol. odniósł w 1745 pod Fontenoy metternich klemens von.

Czym jest Metternich Klemens von znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: