karol miarka co to jest
Definicja Miarka Karol: na Górnym Śląsku, dziennikarz, poeta i wydawca; 1850-69 nauczyciel.

Czy przydatne?

Definicja Miarka Karol

Co znaczy MIARKA KAROL: pol. działacz nar. na Górnym Śląsku, dziennikarz, poeta i wydawca; 1850-69 nauczyciel, organista i poeta gminny w rodzinnej wsi; od 1861 współpracował z "Gwiazdką Cieszyńską", w 1869-81 właściciel i red. pisma dla ludu "Katolik"; od 1873 wielokrotnie więziony za działalność nar.; zwolennik pracy organicznej; w 1879 założył Górnośląskie Tow. Kredytowe Włościan; po 1871 związał się z opozycyjną wobec rządu niem. partią katolicką Centrum, łącząc obronę Kościoła z obroną praw narodowości pol
Słownik Miłosz Czesław:
Co znaczy pisarz i eseista. W jego liryce występuje obiekt katastrofizmu i próba konfrontacji uniwersalnych wartości z doświadczeniami historii XX w. Na emigracji od 1951, laureat Literackiej Nagrody Nobla w miarka karol.
Słownik Mickiewicz Adam:
Co znaczy przedstawiciel romantyzmu w poezji pol., działacz emigracyjny; 1817-23 jeden z przywódców Tow. Filomatów i Filaretów; 1823-24 więziony w Wilnie, skazany na osiedlenie w głębi Rosji; 1829 wyjeżdża do miarka karol.
Słownik Merkantylizm:
Co znaczy polityka gosp. rozwijana w XVI-XVII w. widząca źródło bogactwa w handlu zagr. (zwł. dodatnim bilansie handlowym) i rozwoju chronionej przed konkurencją i wspieranej poprzez kraj krajowej produkcji miarka karol.

Czym jest Miarka Karol znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: