karol miarka co to jest
Definicja Miarka Karol: na Górnym Śląsku, dziennikarz, poeta i wydawca; 1850-69 nauczyciel.

Czy przydatne?

Definicja MIARKA KAROL

Co znaczy MIARKA KAROL: pol. działacz nar. na Górnym Śląsku, dziennikarz, poeta i wydawca; 1850-69 nauczyciel, organista i poeta gminny w rodzinnej wsi; od 1861 współpracował z "Gwiazdką Cieszyńską", w 1869-81 właściciel i red. pisma dla ludu "Katolik"; od 1873 wielokrotnie więziony za działalność nar.; zwolennik pracy organicznej; w 1879 założył Górnośląskie Tow. Kredytowe Włościan; po 1871 związał się z opozycyjną wobec rządu niem. partią katolicką Centrum, łącząc obronę Kościoła z obroną praw narodowości pol
Co znaczy Maria Medycejska, Marie De Medici:
Porównanie druga żona króla franc. Henryka IV (od 1600), matka Ludwika XIII, do 1617 regentka Francji. W 1631 zmuszona do emigracji miarka karol co znaczy.
Krzyżówka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:
Dlaczego miejsce Min. Bezpieczeństwa Publicznego w celu ochrony ustroju PRL. Podlegała mu pełniąca funkcje typowo policyjne Milicja Obywatelska i (od 1956) policja polit., Służba Bezpieczeństwa, więzienia (do miarka karol krzyżówka.
Co to jest Mojżesz:
Jak lepiej prorok, wódz i prawodawca ludu Izraela, który wyprowadził z Egiptu ( domu niewoli ) i doprowadził do granic Kanaanu, w drodze zawierając przymierze z Jahwe. Zobacz również Dziesięcioro Przykazań miarka karol co to jest.
Słownik Medici Cosimo I De, Kosma Medyceusz Zw. Wielkim:
Kiedy książę Florencji (od 1537), od 1569 w. ks. Toskanii. Znakomity mecenas sztuki miarka karol słownik.
Czym jest Maciej Korwin:
Od czego zależy i czes. od 1469, syn Janosa Hunyadiego. W wojnie o tron czes. zajął Morawy, Łużyce i znaczące obszary Śląska. W dalszym ciągu w wojnie z cesarzem niem. opanował czasowo część Austrii (z Wiedniem miarka karol czym jest.

Czym jest Miarka Karol znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: