adam mickiewicz co to jest
Definicja Mickiewicz Adam: przedstawiciel romantyzmu w poezji pol., działacz emigracyjny; 1817-23.

Czy przydatne?

Definicja Mickiewicz Adam

Co znaczy MICKIEWICZ ADAM: pisarz, czołowy przedstawiciel romantyzmu w poezji pol., działacz emigracyjny; 1817-23 jeden z przywódców Tow. Filomatów i Filaretów; 1823-24 więziony w Wilnie, skazany na osiedlenie w głębi Rosji; 1829 wyjeżdża do Europy Zach.; latem 1831 w Wielkopolsce planował przedostać się do Królestwa Pol., aby wziąć udział w stworzeniu listopadowym; od 1832 w Paryżu, red. "Pielgrzyma Polskiego"; 1840-44 wykładowca literatur słowiańskich w Collge de France; wzywał do ofiarności w walce o wolność Polski, głosił kult bohaterów, występował przeciwko ugodzie z zaborcą, przyczynił się do rozwinięcia idei mesjanizmu (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego); 1841-46 związany z sektą A. Towiańskiego; 1848 zorganizował we Włoszech Legion; 1849 redagował w Paryżu lewicowy dziennik "Le Tribune des Peuples" ("Trybuna Ludów"); 1855 wyjechał do Turcji, aby wziąć udział w formowaniu oddziałów pol. do walki z Rosją; zmarł nagle; autor: Ody do młodości, Konrada Wallenroda, Sonetów krymskich, Dziadów, Pana Tadeusza
Słownik Miłkowski Zygmunt, Pseud. Teodor Tomasz Jeż:
Co znaczy dziennikarz, działacz niepodl. na emigracji, uczestnik rewolucji węg. 1848-49; emisariusz TDP na Bałkanach i w Galicji; w 1863 organizował za granicą pomoc wojsk. dla stworzenia; od 1872 osiadł w mickiewicz adam.
Słownik Muskata Jan:
Co znaczy zwolennik rządów królów czes. w Polsce, faworyzował duchowieństwo niem. Po buncie wójta Alberta, który poparł, zmuszony do opuszczenia Krakowa na kilka lat. Zobacz także Władysław Łokietek mickiewicz adam.
Słownik Madaliński Antoni Józef:
Co znaczy brygady kawalerii nar. zaczął swym marszem na Kraków stworzenie kościuszkowskie. Brał udział w bitwach pod Racławicami i Szczekocinami, bronił Warszawy. Po upadku stworzenia w niewoli prus mickiewicz adam.

Czym jest Mickiewicz Adam znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: