adam mickiewicz co to jest
Definicja Mickiewicz Adam: przedstawiciel romantyzmu w poezji pol., działacz emigracyjny; 1817-23.

Czy przydatne?

Definicja Mickiewicz Adam

Co znaczy MICKIEWICZ ADAM: pisarz, czołowy przedstawiciel romantyzmu w poezji pol., działacz emigracyjny; 1817-23 jeden z przywódców Tow. Filomatów i Filaretów; 1823-24 więziony w Wilnie, skazany na osiedlenie w głębi Rosji; 1829 wyjeżdża do Europy Zach.; latem 1831 w Wielkopolsce planował przedostać się do Królestwa Pol., aby wziąć udział w stworzeniu listopadowym; od 1832 w Paryżu, red. "Pielgrzyma Polskiego"; 1840-44 wykładowca literatur słowiańskich w Collge de France; wzywał do ofiarności w walce o wolność Polski, głosił kult bohaterów, występował przeciwko ugodzie z zaborcą, przyczynił się do rozwinięcia idei mesjanizmu (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego); 1841-46 związany z sektą A. Towiańskiego; 1848 zorganizował we Włoszech Legion; 1849 redagował w Paryżu lewicowy dziennik "Le Tribune des Peuples" ("Trybuna Ludów"); 1855 wyjechał do Turcji, aby wziąć udział w formowaniu oddziałów pol. do walki z Rosją; zmarł nagle; autor: Ody do młodości, Konrada Wallenroda, Sonetów krymskich, Dziadów, Pana Tadeusza
Słownik Miniatura:
Co znaczy 1. wykonana ręcznie w średniow. księgach (na przykład liturgicznych) ilustracja albo inicjał; 2. obraz o bardzo małych wymiarach mickiewicz adam.
Słownik Maksymilian Habsburg:
Co znaczy arcyksiążę austr., pretendent do tronu pol. w 1587. Przystąpił do oblężenia Krakowa. Pokonany poprzez J. Zamoyskiego pod Byczyną (1588), wzięty do niewoli. Zrzekł się pretensji do tronu pol mickiewicz adam.
Słownik "Myśl Polska":
Co znaczy emigracyjne pismo polit.-kulturalne Stronnictwa Nar. wydawane w Londynie 1941-45 i 1946-91, a od 1992 w państwie jako organ Stronnictwa Nar.-Demokr mickiewicz adam.

Czym jest Mickiewicz Adam znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: