międzymorze co to jest
Definicja Międzymorze: polityki zagr. datującej się z 1920, którą próbowano realizować w Polsce.

Czy przydatne?

Definicja Międzymorze

Co znaczy MIĘDZYMORZE: nazwa koncepcji polityki zagr. datującej się z 1920, którą próbowano realizować w Polsce międzywojennej przez tworzenie bloku krajów sprzymierzonych od Bałtyku po M. Czarne. Państwa te pod przywództwem Polski miałyby się opierać potężnym sąsiadom ze wsch. i zach. Z racji na niechęć do tej koncepcji takich państw, jak Czechosłowacja czy Litwa nigdy nie powiodło się jej w pełni zrealizować, jednak elementami jej były sojusze zawierane choćby z Rumunią, czy dobre relacje z nie wszystkimi państwami bałtyckimi (jak Łotwa)
Słownik Możnowładztwo:
Co znaczy warstwa w średniow. społeczeństwie feudalnym (w Polsce od XII w. ), obejmująca posiadaczy największych majątków ziemskich. M. posiadało dostęp do najwyższych urzędów państwowych i kościelnych, porady międzymorze.
Słownik Modzelewski Karol:
Co znaczy dziennikarz, prof. Uniw. Warszawskiego. W młodości ideowy komunista, w dalszym ciągu od 1965 działacz opozycji antykomunistycznej; wielokrotnie więziony. W latach 1980-81 rzecznik prasowy NSZZ międzymorze.
Słownik Michał Korybut Wiśniowiecki:
Co znaczy władca Polski od 1669, syn księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Pozbawiony talentów polit. ( mówił wprawdzie ośmioma językami, lecz w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia międzymorze.

Czym jest Międzymorze znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: