międzynarodówka co to jest
Definicja Międzynarodówka I: organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K.

Czy przydatne?

Definicja Międzynarodówka I

Co znaczy MIĘDZYNARODÓWKA I: pierwsza międzynar. organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona w 1864 w Londynie; pośród działaczy I M. byli zwolennicy zarówno Marksa, jak M. Bakunina, P.J. Proudhona; w latach 70. przewagę zyskali marksiści; I M. popierała walkę o prawa demokr. i polit., organizowała poparcie i pomoc materialną dla strajkujących robotników; w swoich uchwałach postulowała 8-godzinny dzień pracy, skrócenie dnia pracy dzieci, ochronę kobiet; od 1872 władze I M. (porada Generalna) w Nowym Jorku; w 1876 z racji na nie dające się zwalczyć duży wewn. różnych frakcji rozwiązana
Słownik Montezuma II:
Co znaczy ostatni król imperium azteckiego (Meksyk). W 1519 podporządkował się H. Cortsowi międzynarodówka i.
Słownik Mojżesz:
Co znaczy prorok, wódz i prawodawca ludu Izraela, który wyprowadził z Egiptu ( domu niewoli ) i doprowadził do granic Kanaanu, w drodze zawierając przymierze z Jahwe. Zobacz również Dziesięcioro Przykazań międzynarodówka i.
Słownik Mobutu Sese Seko:
Co znaczy dziś Kongo) w latach 1965-97. Przedtem jako szef sztabu generalnego przeprowadził zamach stanu przy poparciu USA i Belgii, przejmując władzę 14 IX 1960. Odsunął od władzy premiera P. Lumumbę i prez międzynarodówka i.

Czym jest Międzynarodówka I znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: