międzynarodówka co to jest
Definicja Międzynarodówka I: organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K.

Czy przydatne?

Definicja Międzynarodówka I

Co znaczy MIĘDZYNARODÓWKA I: pierwsza międzynar. organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona w 1864 w Londynie; pośród działaczy I M. byli zwolennicy zarówno Marksa, jak M. Bakunina, P.J. Proudhona; w latach 70. przewagę zyskali marksiści; I M. popierała walkę o prawa demokr. i polit., organizowała poparcie i pomoc materialną dla strajkujących robotników; w swoich uchwałach postulowała 8-godzinny dzień pracy, skrócenie dnia pracy dzieci, ochronę kobiet; od 1872 władze I M. (porada Generalna) w Nowym Jorku; w 1876 z racji na nie dające się zwalczyć duży wewn. różnych frakcji rozwiązana
Słownik Marksizm:
Co znaczy filoz., ekon. i społ.-polit. ukształtowany w latach 40. XIX w. jako ideologia związana genetycznie z walką klasową proletariatu; artysty: K. Marks i F. Engels. Podstawa ideologiczna krajów komunist międzynarodówka i.
Słownik Monstrum:
Co znaczy w mitologii istota bajeczna, strasząca swoim widokiem, potwór, częsty motyw w sztuce średniow międzynarodówka i.
Słownik Mieszko III Stary:
Co znaczy od 1138, krakowski w 1173-1177, 1191 i od 1198, z dyn. Piastów, syn Bolesława Krzywoustego. Po objęciu dzielnicy senioralnej przywrócił zwierzchność Polski nad Pomorzem Zach.; w dalszym ciągu międzynarodówka i.

Czym jest Międzynarodówka I znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: