międzynarodówka co to jest
Definicja Międzynarodówka II: zrzeszenie partii i organizacji socjalist. utworzone w 1889 w Paryżu.

Czy przydatne?

Definicja Międzynarodówka Ii

Co znaczy MIĘDZYNARODÓWKA II: międzynarodowe zrzeszenie partii i organizacji socjalist. utworzone w 1889 w Paryżu; przewagę zdobyli zwolennicy rewizjonizmu (albo reformizmu); najwięcej kontrowersji wzbudzały kwestie relacji do parlamentaryzmu, zmiany strategii i taktyki socjaldemokracji, współpraca z innymi partiami, sprawa zasiadania socjaldemokratów w rządzie, potem również kwestia zapobieżenia albo zastosowania do swych celów nadchodzącej wojny; gł. działacze: J. Guesde, P. Lafargue, W. Liebknecht, A. Bebel, K. Plechanow, E. Bernstein, K. Kautsky, W. Lenin, R. Luksemburg; stałym organem II M. było powołane w 1900 Międzynar. Biuro Socjalist. w Brukseli; po 1914 praktycznie rozpadła się. Reaktywowana po I wojnie świat. aktualnie nosi nazwę Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej. Główni działacze po II wojnie świat. - W. Brandt, B. Kreisky, O. Palme, M. Soares. Aktualnie członkami SMR są polskie partie: PPS, SdRP i UP
Słownik Mochnacki Maurycy:
Co znaczy poeta i dziennikarz, teoretyk romantyzmu; czł. Związku Wolnych Polaków; 1823 aresztowany, zwolniony po złożeniu wyczerpujących zeznań; pracował jako urzędnik w biurze cenzury; od 1829 czł międzynarodówka ii.
Słownik Monarchia Stanowa:
Co znaczy gdzie król, aczkolwiek suweren, wyzbywszy się części swoich uprawnień musi istotne decyzje uzależniać od woli stanów wyrażanej czy to na zjazdach, czy to w zgromadzeniach stanowych (parlament międzynarodówka ii.
Słownik Mandela Nelson:
Co znaczy Południowej Afryki. Wieloletni lider głównej organizacji czarnej ludności, Afrykańskiego Kongresu Narodowego, walczącej z apartheidem. Spędził 26 lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze oskarżony o międzynarodówka ii.

Czym jest Międzynarodówka II znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: