międzynarodówka co to jest
Definicja Międzynarodówka II: zrzeszenie partii i organizacji socjalist. utworzone w 1889 w Paryżu.

Czy przydatne?

Definicja Międzynarodówka Ii

Co znaczy MIĘDZYNARODÓWKA II: międzynarodowe zrzeszenie partii i organizacji socjalist. utworzone w 1889 w Paryżu; przewagę zdobyli zwolennicy rewizjonizmu (albo reformizmu); najwięcej kontrowersji wzbudzały kwestie relacji do parlamentaryzmu, zmiany strategii i taktyki socjaldemokracji, współpraca z innymi partiami, sprawa zasiadania socjaldemokratów w rządzie, potem również kwestia zapobieżenia albo zastosowania do swych celów nadchodzącej wojny; gł. działacze: J. Guesde, P. Lafargue, W. Liebknecht, A. Bebel, K. Plechanow, E. Bernstein, K. Kautsky, W. Lenin, R. Luksemburg; stałym organem II M. było powołane w 1900 Międzynar. Biuro Socjalist. w Brukseli; po 1914 praktycznie rozpadła się. Reaktywowana po I wojnie świat. aktualnie nosi nazwę Socjalistycznej Międzynarodówki Robotniczej. Główni działacze po II wojnie świat. - W. Brandt, B. Kreisky, O. Palme, M. Soares. Aktualnie członkami SMR są polskie partie: PPS, SdRP i UP
Słownik Machiavelli Niccolo:
Co znaczy republikanin. Własne doświadczenia zbierał raczej we Florencji, lecz i w trakcie podróży dyplomatycznych do różnych państw. Najgłośniejszym jego dziełem jest Książę, studium władzy bezwzględnego międzynarodówka ii.
Słownik Mahomet:
Co znaczy islamu, w wieku 40 lat w wyniku przeżyć mistycznych zaczął głoszenie monoteistycznej wiary w Allaha. Wspólnie z garstką zwolenników został zmuszony do ucieczki, nazwanej w tradycji hidżrą (hegirą międzynarodówka ii.
Słownik Maczek Stanisław:
Co znaczy kampanii wrześniowej dow. 10 Brygady Kawalerii, 1940 we Francji dow. 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, od 1942 dow. tworzonej w Szkocji 1 Dywizji Pancernej, walczącej od 1944 we Francji (głośna międzynarodówka ii.

Czym jest Międzynarodówka II znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: